Is een RI&E verplicht?

Het antwoord op deze vraag is duidelijk: ja, voor alle werkgevers met meer dan 1 FTE is de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verplicht. En dan maakt het niet uit of je werkt met vaste mensen, tijdelijke krachten, vrijwilligers of stagiaires. Heb je geen RI&E? Dan riskeer je een boete van de Inspectiedienst SZW. Volgens de Arbowet ben je als werkgever namelijk verplicht je werknemers een veilige werkomgeving te bieden. 

De basis voor het werken aan goede arbeidsomstandigheden is het kennen van de risico’s die er in uw organisatie zijn. Wanneer u de risico’s van uw organisatie kent, kunt u gericht werken aan het voorkomen van ongewenste situaties en het voorbereiden op de inzet van de medewerkers uit uw bedrijfsnoodorganisatie. Elke organisatie kent bedrijfsspecifieke risico’s. Vaak zijn dit er meer dan u in eerste instantie denkt. Zo is bijvoorbeeld ook de werkdruk en de belasting van uw personeel een mogelijk risico.

Wist u dat u zelfs wettelijk verplicht bent uw RI&E zelfs elke vier jaar op dient te stellen en te toetsen wanneer u meer dan 25 medewerkers hebt?

Stelt de Arbowet eisen aan een RI&E?
Dat is nogal wat. En terecht. Want een goed veiligheidsbeleid en een goede veiligheidscultuur staat of valt met een goede RI&E. Dat is immers de basis waarop de bedrijfshulpverlening gebaseerd is. En u weet: als de basis niet goed is, wordt het huis dat u erop bouwt nooit een stabiel bouwwerk. Dat geldt ook voor de veiligheid in uw bedrijf: wanneer u de risico’s niet goed geïnventariseerd en geëvalueerd hebt, heeft u nooit de zekerheid dat u alle gevaren goed in beeld hebt, waardoor u onnodig meer risico loopt. Dat moet u niet willen.

Meer weten?
Voor professionele hulp bij het inregelen van de bedrijfsveiligheid kun u terecht bij BHV.NL. BHV.NL is al 25 jaar expert op het gebied van bedrijfsveiligheid en bedrijfshulpverlening en bied een totaalpakket van diensten en trainingen aan op dit gebied. Daarnaast is BHV.NL specialist in het reduceren van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Als innovatieve opleider en adviseur sluit BHV.NL dicht aan op uw wensen en ambities ten aanzien van de veiligheid in uw organisatie. Wilt u hier meer over weten?

Neem dan contact op met Jolanda Timmermans, 024 844 65 43 of teamic@bhv.nl.

BHV Trainingen