Aangetekende Mail bepalend in beroepszaak

In dit geval kreeg mr.X op 7 januari een Aangetekende Mail met als onderwerp: ‘’de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden’ stuurt u een aangetekend stuk.

Misschien moest mr. X even moed verzamelen, misschien keek hij weinig in zijn inbox – in elk geval klikte hij pas op 9 januari op de knop ‘’vraag Aangetekende Mail op’’. Daarop verscheen de originele email van de raad in zijn inbox en daarmee de uitspraak in zijn tuchtzaak en kon hij lezen dat hij door de raad van discipline was geschrapt.

Op 8 februari diende mr. X per e-mail een beroepschrift in tegen de beslissing, die de raad volgens hem op 9 januari aan hem had verzonden. Nou is de beroepstermijn dertig dagen, dus dat zou nog net op tijd zijn. Maar volgens de deken (klager) moest 7 januari gelden als datum van ontvangst – en dan zou mr. X te laat zijn.

‘’Met de ontvangst van de aankondiging door de mailserver kan worden gezegd dat de e-mail het digitale postvak heeft bereikt’

Het Hof van Discipline deed navraag bij de raad van discipline en zelfs bij Aangetekend Mailen: hoe gaat zoiets in zijn werken? Ze kregen een ‘Statusoverzicht’ waarop precies te zien was wanneer de berichten waren verzonden en afgeleverd, en wanneer mr. X de aangetekende mail had opgevraagd. Ook ontvingen ze een verwijzing naar een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland uit 2017 over de inzet van Aangetekend Mailen. Volgens die uitspraak kan ‘met de ontvangst van de aankondiging door de mailserver worden gezegd dat de e-mail het digitale postvak van (eisers) heeft bereikt.’

In navolging daarvan oordeelt het Hof van Discipline dat mr. X op 7 januari wist of kon weten dat de beslissing van de raad aan hem was gezonden. Dat betekende aldus het Hof, dat mr. X tot en met 6 februari beroep kon instellen.

Mr. X was dus te laat met zijn appel, het Hof verklaarde zijn beroep niet-ontvankelijk.

Bron:     Advocatenblad  –  Jurisprudentie

Aangetekend Mailen
Meer informatie over aangetekend mailen