Welke AOV past het beste bij u?

Goed nieuws over de arbeidsongeschiktheidsverzekering! Naast de bestaande mantel van Movir voor een sommenverzekering biedt Balieplus nu ook de mogelijkheid via De Amersfoortse een schadeverzekering af te sluiten. Zo kunt u beter bepalen welke verzekeringsvorm bij uw situatie én verwachtingen past.

De hoogte van de premie wordt voor een belangrijk deel bepaald door het verschil tussen een sommenverzekering en een schadeverzekering en de daarmee verband houdende mogelijke aanpassing van de uitkering/verzekerd bedrag.

Verschil sommen- vs schadeverzekering

  • Een schadeverzekering dient voor de bescherming van het vermogen en keert derhalve alleen uit wanneer de verzekerde door een gedekte gebeurtenis schade oploopt ofwel een schadeverzekering houdt rekening met het inkomensverlies => relatief lage premie
  • Een sommenverzekering keert bij een gedekte gebeurtenis het overeengekomen bedrag uit. De verzekerde hoeft niet per definitie een financieel nadeel te hebben => reltaltief hoge premie

Zoals uit bovenstaande blijkt is de dekking van een sommenverzekering ruimer dan een schadeverzekering. De premie van een sommenverzekering ligt over het algemeen dan ook hoger dan bij een schadeverzekering.

logo Movir
Soort verzekering Sommen Schade
Invloed van aanvaarden van andere werkzaamheden op uitkering Nee Ja
Extra korting voor Balieplus-leden extra
diensten
5%
Arbeidsongeschiktheid
(zuiver beroepscriterium)
Ja Ja
Kosten van revalidatie, herscholing, preventie, etc. ++ ++
Preventieve dienstverlening ++ +
Uitkering bij zwangerschap ++ +
Uitkering ineens bij overlijden/blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval Optioneel Ja
Uittkering aan nabestaanden Nee Ja
Winstuitkering Ja Nee
Voorwaarden afgestemd
op advocatuur
Ja Ja
Link naar aanbod n.v.t. klik hier

Het besluit om het AOV-aanbod uit te breiden, is genomen naar aanleiding van de resultaten van een marktonderzoek dat Aon in opdracht van Balieplus heeft uitgevoerd. Hierin zijn de voorwaarden van de belangrijkste verzekeraars op een groot aantal punten met elkaar vergeleken. De volledige rapportage van de onderzoeksresultaten kunt u hier als pdf downloaden.

Welke verzekering is voor u het beste?

AON LogoIn overleg met uw intermediair kunt u bepalen welke verzekeringsvorm past bij uw situatie en verwachtingen op het moment van arbeidsongeschiktheid.

Downloads

 Rapportage Balieplus Mantel AOV

 Vergelijking voorwaarden AOV individueel Balieplus

 Dienstverleningsdocument AON inz vergelijking producten

Voor advies kunt u contact opnemen met:
Aon | Corporate Wellness
Admiraliteitskade 62
3063 ED ROTTERDAM

Contactpersoon
Jos Scholten
E: jos.scholten@aon.nl
M: 06-53173046

Aov Movir
De Amersfoortse