Wat staat er in 2020 te gebeuren in pensioenland?

‘TwintigTwintig’ wordt een belangrijk pensioenjaar. Ergo, de start van een belangrijk pensioendecennium. Wat staat er zoal te gebeuren?

Allereerst zal het PensioenAkkoord2022 verder uitgewerkt en ingevuld moeten worden. Na 10 jaar ‘praten’ wordt dat ook tijd. We gaan dan van standaard collectief, naar persoonlijk maatwerk. Dan zal ook blijken of grootschalige pensioenkortingen voorkomen kunnen worden. Minister Koolmees heeft pensioenfondsen eind 2019 niet 5 maar 6 jaar de tijd gegeven ‘om te herstellen’, maar nu het zich niet laat aanzien dat de rente gaat stijgen én rendementen niet zodanig zullen zijn dat korten niet hoeft, kan alleen het PensioenAkkoord – en dus de omzetting in andere soort pensioenrechten de zaak redden.

Daarnaast gaan de ‘babyboomers’ nu echt op grote schaal met pensioen. Wellicht zal over een paar jaar de ‘pensioenberg’ qua vermogen dus gaan slinken. Dat is uiteraard niet erg, omdat er dan ook minder verplichtingen zijn. Het argument dat we nog nooit zoveel pensioenvermogen hebben, gaat dan niet meer op.

Onderdeel van het PensioenAkkoord is de persoonlijke premie (circa maximaal 27% van de pensioengrondslag). Daardoor moeten normaliter de 45-60 jarigen gecompenseerd worden, die missen immers de ‘bijdrage vanuit de doorsneepremie’. Dat wordt arbeidsrechtelijk nog een hele klus, en uiteraard financieel. Ouderen moeten gecompenseerd, jongeren krijgen meer pensioen, maar willen ook salarisverhogingen? Hoe dus in te vullen?

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zullen ouderen ‘verleid’ moeten worden om langer te blijven werken; employability & pensioen. Globaal betekent dat eerder parttimen om het langer vol te houden, ook tot ná pensioendatum. Pensioen zal dan ingepast moeten worden in die arbeidsomgeving. En óm dat vol te houden, moet demotie en/of een 2e carrière (binnen of buiten het bedrijf) meer aandacht krijgen. En, het pensioen-ontslagbeding (op AOW-datum) mag dan wel eens op de schop. Inclusief dan het wettelijk recht op parttime én doorwerken na pensioendatum.

Tot slot zal gezien de verpersoonlijking van het pensioensysteem, met vele keuzes – pensioengeld voor hypotheek, studie-/zorgverlof, sabbatical, de lumpsum van 10% op pensioendatum, hoog/laag i.c.m. doorbeleggen en uitruil OP/NP – pensioencommunicatie gevolgd door financial planning zeer belangrijk worden.

Als er dan ook nog een ‘aanvalsplan’ is voor de witte vlekken-werkgevers en ZZP-ers om hen ‘aan pensioen’ te krijgen, dan is het alle hens aan dek. Zowel voor de echte pensioenadviseur, de advocaat als de financieel planner.

Tot slot zal de druk op de verplichtstelling (om deel te móeten nemen aan een specifiek bedrijfstakpensioenfonds) groter worden in combinatie met meer discussie over de uitleg van de verplichtstelling.

Een mooi pensioendecennium dus! Wij zijn erbij, wat ons betreft samen met u. Waar uw expertise ophoudt, begint vaak die van ons. Samen weten we in ieder geval ‘alles’!

Pensioen-Echtscheiding

Dit is een column van mr. Theo Gommer MPLA. Oprichter van en pensioenadvocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.
En al 15 jaar trotse partner van Balieplus.

Mr. J.T. Gommer MPLA CCFP, theogommer@gommeradvocaten.nl

Gommer & Partners Pensioen Advocaten