Cyber voor advocaten cyberrisico

In deze tijd van thuiswerken komt het zwaartepunt van IT ineens te liggen op thuiswerkplekken. Waar in het algemeen PC’s op het werk redelijk tot goed beveiligd zijn wil het nog wel eens voor komen dat thuis-PC’s dat niet zijn.

Mogelijke manco’s thuiscomputer:

  • Oude versies van Windows
  • Geen up-to-date virusscanner
  • gedeelde PC’s waar ook spelletjes
  • andere dubieuze software op geïnstalleerd kan worden door iedereen in het gezin

… het komt allemaal op grote schaal voor.

Wat te doen:

  • Probeer waar mogelijk gevoelige data
  • Bedrijfsemail alleen te benaderen vanaf een PC of laptop die niet door anderen wordt gebruikt.
  • Controleer of deze PC ‘up to date’ is en vraag een deskundige om advies bij twijfel.

Een ander risico in deze tijd is dat in de hectiek van kinderen die aandacht willen iedereen geneigd is net iets sneller op ‘ok’ te drukken of een attachement te openen wat dubieus is. Zeker nu collega’s of de helpdesk niet meer om de hoek zitten een concreet risico.

Daarom de belangrijkste tip: wees nog alerter en voorzichtiger dan anders,
bij twijfel niet inhalen maar vraag een ervaren gebruiker of IT-er om hulp.

Cybercriminelen zien juist op dit moment hun kans schoon de kwetsbare thuis-IT aan te vallen.

Downloads

 Aon – Cyberrisico’s-en-de-uitbraak-van-het-coronavirus

NDI ICT Solutions
NDI ICT Solutions