Reisverzekering corona

Gaat u op reis in coronatijd? Let op uw reisverzekering

Wanneer u besluit om in deze coronatijd op reis te gaan, bekijk uw reisverzekering dan nog eens goed. Het is namelijk mogelijk dat er afwijkende voorwaarden gelden. Onderstaande aandachtspunten gelden zowel voor uw privévakantie als een zakenreis. In beide gevallen is het verstandig extra aandacht te besteden aan uw reisverzekering in coronatijd.

Reisverzekeringen en corona
Wilt u een reisverzekering afsluiten vanwege het coronavirus? Let u er dan op dat dit een uitzonderlijke situatie is. Reiskosten die ontstaan door het virus worden niet vergoed. U krijgt de gemaakte kosten dus niet terug als u de reis moet annuleren vanwege het coronavirus.

Dekking medische kosten
Indien u op vakantie corona krijgt en u maakt hiervoor medische kosten, dan zijn deze op dezelfde manier verzekerd als andere medische kosten. Dit hangt dus af van de reisverzekering die u heeft afgesloten. In principe vult de reisverzekering aan op de eigen zorgverzekering. Dit geldt alleen voor gebieden waar geen code rood of oranje is.

Gaat u naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is?
Dan loopt u de kans onverzekerd te zijn. Neem daarom contact op met de reisverzekeraar.
Als het reisadvies tijdens de reis wordt veranderd naar oranje/rood, dan bent u gewoon verzekerd.
Let altijd goed op het reisadvies dat wordt gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Moet u verplicht naar Nederland terugkeren (repatriëring)?
Dat zit niet in de basisdekking van de reisverzekering. Als er medische redenen voor de repatriëring zijn, valt dat wel onder de dekking. Dat is het geval als u naar Nederland wordt teruggehaald bij een medisch ongeval, omdat de hulpdiensten u in het buitenland onvoldoende kunnen verzorgen.

Wordt u in quarantaine geplaatst en moet u daardoor langer in het gebied blijven?
Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen niet onder de dekking van de reisverzekering.

Annulering
Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (bijvoorbeeld: u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op een bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te annuleren. Annulering vanwege de ‘angst’ voor een ziekte (epidemie of pandemie) is daardoor geen gedekt voorval in de annuleringsdekking van een reispolis. Daarnaast kennen veel polisvoorwaarden een beperkte opsomming van gedekte situaties.

Een reis- en annuleringsverzekering afsluiten
Het is altijd een goed idee om een reisverzekering af te sluiten voor u op reis gaat. Daarmee zijn bijvoorbeeld bagage en ongevallen verzekerd. De reisverzekering biedt onder andere dekking voor extra reis- en verblijfskosten in geval van een ernstige ziekte.

Zijn geneeskundige kosten meeverzekerd?
Voor schade door ziekte bent u tijdens de reis als aanvulling verzekerd op de ziektekostenverzekering. Dat betekent dat deze dekking alleen aanvullend vergoedt wat uw zorgverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Voordeel doorlopende reisverzekering
Het voordeel van een doorlopende reisverzekering is dat u altijd bent verzekerd voor korte tripjes en lange vakanties. U hoeft er dan per reis niet meer aan te denken. Als u meerdere keren per jaar kort of lang weg gaat, dan is de doorlopende reisverzekering een voordeliger optie.

FAQ
Meer informatie over corona en reizen vindt u op de FAQ pagina van Aon.

Aon

Alle privéverzekeringen hebben wij ondergebracht bij Aon, Viamijnwerk-verzekeringen. Zo ook de (doorlopende) reisverzekering.

FAQ pagina van Aon
Privé verzekeringen
Collectieve zorgverzekering voor advocaten en medewerkers