Pensioen voor advocaten

Prinsjesdag en het PensioenAkkoord2022, visie ontbreekt!

Het opvallendste aan de ‘Prinsjesdag’-documenten vond ik de informatie die het CBS gaf inzake de ontwikkeling van de beroepsbevolking en de vergrijzing.

De beroepsbevolking zal zich de komende 2 decennia namelijk nauwelijks ontwikkelen, zo’n 10 miljoen werkenden in de categorie 20-65. De vergrijzing daarentegen neemt fors toe, van 3,4 tot 4,8 miljoen. En ook de toename van het aantal 80-plussers valt daarbij op. Dat betekent 3 aandachtspunten.

Arbeidscapaciteit

Allereerst dat we alle arbeidscapaciteit hard nodig zullen hebben. Niet alleen om het werk zelf te doen, maar ook om gezien de vergrijzing (en vooral de zorgkosten) de BV Nederland financieel overeind te houden. Met verdere digitalisering en het uitbreiden van de parttimebanen tot volwaardige banen (dat is overigens gewoon 4 dagen, dus 30-32 uur!) komen we een heel eind, maar daarnaast zal ook de uittredingsleeftijd verder moet toenemen. Ik vind het daarbij opvallend dat het CBS blijft uitgaan van een beroepsbevolking 20-65 en niet van 20-68. De werkgeverspensioenleeftijd ís immers 68 (en de AOW in ieder geval 66 en 4 maanden).

Vergrijzing

Daarnaast neemt de vergrijzing fors toe, met ook hoge zorgkosten voor de 80-plussers. De zorgkosten zullen dan ook verdubbelen de komende decennia. En ze zijn al hoog. Meer efficiency in de zorg is dan vooral nodig. Naast het feit dat er ‘gewoon’ meer handen nodig zijn in de zorg. Ook daarvoor moet er langer doorgewerkt worden.

Recht op parttime (door)werken

Dat brengt mij op punt 3. Waarom komt er geen recht op parttime (door)werken? Vanaf 5 jaar voor tot 5 jaar na pensioendatum (en dat in combinatie met een parttime AOW vanaf 3 jaar voor de AOW-datum).

Meer flexibiliteit met pensioengeld

Het gevolg is dan meteen dat er langer pensioen kan worden opgebouwd, waardoor de druk op de pensioenpremies beperkt(er) kan blijven. Jongeren kunnen dan gerust een deel van hun pensioen gebruiken voor een eigen woning, en pensioengeld kan gebruikt worden voor sabbatical, zorgverlof en omscholing (inclusief het beginnen van een eigen bedrijf). Dit zijn ook vragen van de Raad van State geweest naar aanleiding van het wetsvoorstel Afkoop klein bedrag (de lumpsum van 10% op pensioendatum). Waarom niet de lumpsum ook daarvoor gebruiken (naast een lumpsum voor pensioendatum en/of 5% op pensioendatum en 5% 5 jaar na pensioendatum)?

Gebrek aan visie

Al met al is een echte visie op de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel nog ver te zoeken!

Pensioen-Echtscheiding

Dit is een column van mr. Theo Gommer MPLA. Oprichter van en pensioenadvocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.
En al 15 jaar trotse partner van Balieplus.

Mr. J.T. Gommer MPLA CCFP, theogommer@gommeradvocaten.nl

Gommer & Partners Pensioe Advocaten