In deze blog leest u wat onze ervaringen zijn na zes maanden intervisie. We blikken terug én kijken vooruit naar de komende periode.

De meest gestelde vragen bij intervisie

De vragen en dilemma’s die onze deelnemers voor een intervisiebijeenkomst inbrengen, gaan meestal over zaken als samenwerken binnen kantoor met collega’s en de omgang met relaties (klachten).
Ook worden vragen over hoe men toekomstbestendig kan zijn vaak gesteld. Denkt u hierbij aan vragen als: Hoe komen de zaken nu binnen? Wat moeten we doen aan marketing en acquisitie? Hoe zorgen we ervoor dat we een gezonde boterham blijven verdienen in de nabije toekomst? Doen we dat door ons ergens bij aan te sluiten of nemen we zelf collega’s in dienst?

Vragen die hiermee verband houden en vaak aan bod komen zijn: Waar zit mijn waarde in de organisatie? Wat doe ik als ik straks met pensioen wil gaan?

Intervisie voor zelfstandige advocaten in samenwerking Law4ce & Balieplus

Met Law4ce richten we ons via een aanbod van Balieplus primair op de grootste doelgroep binnen de advocatuur. Waarom wij dat doen? Zij hebben niet altijd de mogelijkheid om binnen kantoor iets te organiseren. Deze doelgroep, de zelfstandige advocaten aangevuld met kleine en middelgrote kantoren, nemen deel aan onze intervisie. Balieplus heeft ruim 4.000 advocaten als actief lid. Law4ce bestaat inmiddels ook al zeven jaar en organiseert discussietafels met advocatenkantoren rondom actuele thema’s en is tevens de bedenker van De Zaak op Orde.

Onze ervaringen met intervisie zijn wij vanwege Corona geheel gebaseerd op online intervisie.

Online intervisie is laagdrempelig, efficiënt, kwalitatief hoog en tegen een zeer scherp tarief!

Dit blijkt uit de feedback die wij krijgen uit spontane reacties op LinkedIn en uit de enquêtes die wij na de sessies aan de deelnemers versturen. Aangevuld met onze eigen ervaringen weten wij inmiddels dat intervisie online veel voordelen biedt. Het is laagdrempelig, geeft veel minder stress voor iedereen en het is ook makkelijker logistiek te organiseren. Ook is online intervisie veel efficiënter als je naar tijd kijkt. Er is geen reistijd en dat is pure winst.
Dit gaat helemaal op als je groepen vormt tussen advocaten van verschillende kantoren. Onze ervaring is dat veel advocaten liever met onbekenden gesprekken voeren en in sommige gevallen de voorkeur voor juist een ander specialisme (wel zelfde rechtsgebied) uitspreken omdat dit nog veiliger aanvoelt. Het veronderstelde gemis in fysieke vorm, waarbij de aanname is, dat er niet voldoende aandacht zou zijn voor deelnemers om alle signalen op te pakken is door de kortere sessies en met goed getrainde en alerte begeleiders geheel ondervangen.

Waar draait het om bij intervisie?

Zoals boven al beschreven gaan de dilemma’s die deelnemers inbrengen aanvankelijk vaak over thema’s die zich richten op de organisatie, de manier waarop wordt samengewerkt en de omgang met relaties. Dat is de buitenkant. Het mooie aan intervisie is dat het volgens een methodiek gaat waarbij de gespreksleider er op toeziet dat er vooral open vragen worden gesteld. Ondanks het enthousiasme van de deelnemers, die soms gelijk al tips willen geven nadat de eerste voorstelronde is geweest en de koudwatervrees is overwonnen, is het vooral de bedoeling dat we zonder te oordelen luisteren en geen meningen geven. In het jargon heet dat: O.M.A. (Opmerkingen, Meningen, Aannames) blijft thuis en wordt er ook geen N.I.V.E.A. (Niet Invullen Voor Anderen) gebruikt. In theorie lijkt het vaak simpel om een vraag te formuleren, maar in de praktijk blijkt het best lastig te zijn om uit een dilemmacasus de centrale vraag te halen waar het in essentie om gaat. Het herformuleren van deze vraag is onderdeel van het proces. Het samen met de deelnemers uitvinden waar het om draait, dat is waar vaak de klik met deelnemers ontstaat. Die interne worsteling is interessant. Hierbij helpt het om open vragen op allerlei niveaus te stellen. Denk aan vragen over het proces (wat heb je gedaan), relatie, gevoel of resultaat. Het draait om bewustwording. En hier ontstaan ook juist de niet gestelde, maar impliciet ook gehoorde vragen. Heel leuk om in een verdere ronde ook aan de orde te stellen. Juist deze verdieping maakt intervisie zo waardevol. Het doel is vaak niet om direct een oplossing te zoeken, maar om bevestiging te krijgen voor het eigen doen en laten. Advocaten zijn net mensen en dat blijkt maar al te goed tijdens dit soort sessies.

Wat is de meerwaarde van intervisie?

U leert uzelf beter kennen. Ook leert u te erkennen en herkennen dat uw vraag vaak ook bij anderen speelt en op zich niet uniek hoeft te zijn.  Doordat u meer van uzelf laat zien en u vragen durft te stellen bij uw eigen handelen ontstaat er over en weer waardering van collega’s. Wanneer u zich kwetsbaar op durft te stellen, is dat eerder sterk dan zwak. We noemen het niet voor niets een kwaliteitstoets. De kwaliteit van uw werk is de kernwaarde van uw beroep. Hier mag en moet u zelfs trots op zijn. Het vermeende gebrek aan zelfkennis is een vaak gehoord argument waarom men voorzichtig is met het zich openstellen naar anderen toe. Toch verrijkt u juist uw zelfkennis door met een getrainde gespreksleider aan de slag te gaan.

De voordelen van intervisie op een rij:

  • U krijgt praktische tips mee.
  • Concrete aanbiedingen, verwijzingen en hulp geboden door collega’s.
  • Een interessant kennisnetwerk dat u op allerlei manieren en momenten verder kan helpen.
  • PO punten en in Corona tijd is 50% van de tijd voldoende (4 i.p.v. 8 uren).

Waarom kiezen steeds meer advocaten voor intervisie als vorm voor verplichte feedback?

Het blijkt in de praktijk toch fijner om met gelijkgestemden te praten onder leiding van een daartoe opgeleide neutrale gespreksleider. De verplichting van de kwaliteitstoets geldt per advocaat en het kantoor kan besluiten daar een invulling aan te geven. Het voordeel van een externe gespreksleider die zich op enige afstand tot de deelnemers in de groep verhoudt is duidelijk. Zeker in vergelijking met andere vormen van feedback, zoals een GIO (= Gestructureerd Collegiaal Overleg). Een GIO kan binnen het eigen kantoor met eigen mensen worden georganiseerd. Hiervoor is geen cursus nodig. Het nadeel van een GIO is dat het voor de deelnemers vaak minder neutraal voelt. In gevallen waarbij de hiërarchie een rol speelt laat men niet het achterste van de tong zien. Om deze reden kiezen advocaten steeds vaker voor intervisie met collega’s van andere kantoren in plaats van met het eigen kantoor. Dit is toch wat anoniemer en voelt ook vaak iets vrijer. Bovendien levert GIO geen punten op.

Wat is de rol van de intervisiebegeleider?

Allereerst zorgt de begeleider voor de vorm waarin de sessie plaatsvindt. Een prettige atmosfeer waar de deelnemers zich snel thuis voelen en waar er onderling vertrouwen kan ontstaan voor een open verstandshouding. Daarbij zorgt een begeleider voor een veilige omgeving, zodat iedereen in de groep zich comfortabel voelt om dilemma’s in te brengen. Een evaluatie voordat de sessie voorbij is hoort standaard bij het programma. De tijd bijhouden en een duidelijk programma waarin de methodiek wordt uitgelegd en met zorg voor de geheimhouding is essentieel voor een geslaagde bijeenkomst. Zeker bij een online sessie is het de bedoeling dat iedereen zonder tussenkomst van derden kan deelnemen. De intervisiebegeleider moet juist online extra actief letten op de non-verbale communicatie.

De vereisten om als intervisiebegeleider aan te sluiten bij de NOvA zijn simpel. Een speciale cursus op het gebied van gespreksleiding voor intervisie is noodzakelijk. Verder is het bezit van een academische titel een must. Inmiddels heb ik samen met mijn collega’s aardig wat ervaring opgedaan in de afgelopen zes maanden. Mijn ervaring als Businesscoach waarbij ik in de afgelopen twaalf jaar meer dan 1200 advocaten heb gesproken over persoonlijke doelstellingen en kantoorstrategie helpt enorm en versterkt mijn beeld over de advocatuur. Ook hier komen de onderwerpen van de meest gestelde vragen, naast persoonlijke identiteitsvragen, met grote regelmaat aan bod. Daarnaast komen mijn trainingen op het gebied van socratische gespreksvormingstechnieken en Metacommunicatie heel goed van pas.    

Hier kunt u zich aanmelden

Na aanvankelijk wat koudwatervrees te hebben gehad, melden zich steeds meer advocaten aan voor sessies. Ook de advocaten die het in eerste instantie als een opgelegde verplichting zien, een moetje, krijgen alle ruimte om hun gezonde weerstand te testen en er toch iets positiefs uit te halen. Gezien de te verwachten hoeveelheid advocaten die nog even hebben afgewacht rekenen wij op een toename van aanmeldingen voor de rest van het jaar. Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om op tijd contact op te nemen en u aan te melden. De online sessies worden aan leden en niet-leden om de twee weken tegen scherpe tarieven aangeboden op donderdagen en gaan door bij voldoende deelnemers.

Zie voor het actuele aanbod en alle overige informatie over intervisie de website van Balieplus.

Julius Scholten

Over de auteur

Mr Julius Scholten is partner medeoprichter van www.law4ce.com en actief als strategisch Business coach voor Advocaten sinds 2008. Sinds 2020 bij de NOVA geaccrediteerd Intervisiebegeleider voor Advocaten. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen via info@law4ce.com of bellen met 06 130 16 419.

Intervisie voor advocaten