Een goede pensioenregeling is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw  werknemers. Vanuit goed werkgeverschap is het dus zaak om hier aandacht aan te besteden. Op deze manier zorgt u goed voor u personeel en daar krijgt u waardering voor terug en dat is een belangrijke basis voor een goede samenwerking.

Bij een goede regeling hoort een dito communicatie. Het is voor werknemers belangrijk om te weten wat u op financieel gebied voor hen geregeld heeft. Als u daar helder over communiceert, dan weten zij waar ze aan toe zijn en welke aanvullende maatregelen zijn eventueel nog moeten nemen, zodat zij later niet voor verrassingen komen te staan.

In dit nieuwsbericht gaan wij wat dieper in over het hoe en waarom van een goede pensioenregeling voor uw werknemers, wat dit van u als werkgever vraagt en leest u meer over het belang van goede pensioencommunicatie.

Pensioen als belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde

Een pensioenregeling weegt zwaar voor uw werknemers en is onderdeel van een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Zij waarderen het namelijk enorm wanneer de werkgever deze zorgplicht serieus naleeft neemt. Uw werknemers zullen daar, ook buiten de organisatie, op een positieve manier over communiceren. Wanneer u uw werknemers een goede pensioenregeling aanbiedt,  zult u, over het algemeen, merken dat dit een positief effect heeft op het imago van uw bedrijf.

Bovendien maakt een goed arbeidsvoorwaarden pakket het makkelijker om (ervaren) personeel aan te trekken. Werknemers hebben vaak bij hun oude werkgever al een pensioenregeling en willen dit graag voortzetten.

Een goede financiële toekomst voor uw werknemers

Zoals we eerder in dit artikel aangaven is het vanuit goed werkgeverschap belangrijk om uw werknemers te helpen bij de opbouw van hun pensioen en daar ook duidelijk over te communiceren. Als u niets voor hen regelt, hen daar ook niet van op de hoogte brengt en zij sparen zelf niet voor hun oude dag, dan betekent dit op financieel gebied nogal wat wanneer de pensioengerechtigde leeftijd eenmaal is bereikt.
Het verschil tussen het oude inkomen en de AOW is dan dusdanig groot dat dit voor problemen kan zorgen in het dagelijks leven. Een dergelijke vervelende situatie kunt u voorkomen door uw medewerkers een goede pensioenregeling aan te bieden en hier duidelijk met hen over te communiceren. Zo weten zijn of de regeling voldoende financiële ruimte biedt voor later, of dat zij zelf nog extra bij moeten sparen.

En wat als uw medewerker voor zijn pensioen overlijdt? Wanneer u niet voor pensioen heeft gezorgd, dan ervaren de nabestaanden (dit geldt met name voor jonge gezinnen) daar ook de negatieve gevolgen van. Dit is het laatste wat u wilt en u kunt het eenvoudig voorkomen door het overlijdensrisico voor hen af te dekken.

Andere belangrijke voordelen voor uw medewerkers zijn:

  • Spaardiscipline; vaak vinden medewerkers het lastig om zelf extra te sparen voor het pensioen.
  • Als de werknemer een pensioenvoorziening heeft kan hij deze later inzetten (binnen de fiscale mogelijkheden) om minder te werken. Daardoor ontstaat er meer vrije tijd waardoor langer doorwerken makkelijk wordt. Voor de werkgever kan dit een gunstige invloed hebben op verzuim/arbeidsongeschiktheid en behoud van kennis en ervaring.
  • Collectief iets regelen is goedkoper dan wanneer een werknemer iets zelf moet regelen.
  • Er is geen medische keuring voor werknemer (Wet Medische Keuring) nodig.

Is een pensioenregeling voor werknemers kostbaar voor de werkgever?

Een pensioenregeling voor uw werknemers hoeft absoluut niet kostbaar voor u te zijn. Er zijn allerlei manieren om dit goed en eenvoudig voor uw werknemers te regelen, zonder dat u zwaar wordt belast.

  • Over een bedrijfspensioen betaalt u geen sociale premies, over het salaris van medewerkers wel (tot max. SV-loon). Pensioen is vanuit werkgeversperspectief, voor lager- en middeninkomens, veel goedkoper dan salaris.
  • Bij een beschikbare premieregeling zijn pensioenkosten beheersbaar voor werkgever.
  • U hoeft niet meteen een optimaal pensioen toe te zeggen, start bijvoorbeeld met een basisregeling met de mogelijkheid om vrijwillig bij te sparen.

Hoe kan ik het pensioen voor mijn werknemers regelen?

Onze partner Aon kan u daar als geen ander bij helpen.

Via de Aon-Balieplusdesk kunt u contact opnemen, waarna u tijdens een adviesgesprek deskundig wordt geïnformeerd en u wordt geholpen bij het maken van uw keuze.

Wilt u hier graag meer over weten? Kijkt u dan eens naar het artikel over de Aon-Balieplus Pensioendesk.

Biedt u een pensioenregeling aan? Communiceer het!

Wanneer uw werknemers weten waar zijn financieel aan toe zijn, geeft hen dit rust. Dit resulteert weer in een betere concentratie en een hogere productiviteit.

Wilt u weten hoe u pensioencommunicatie het best inzet binnen uw organisatie? Onze partner Aon biedt u allerlei informatie en tools aan om uw medewerkers ‘pensioenblij’ te maken. Denkt u hierbij onder meer aan:

Aon

U kunt rechtstreeks contact opnemen met:

Patrick Bras MPLA
T 06-54388506
E patrick.bras@aon.com

Ronald Kalter BPLA RPA
T 06-26388176
E ronald.kalter@aon.com

Aon-Balieplus pensioendesk