Door de corona-maatregelen is ‘hoe werken we veilig en gezond’ ineens top-prioriteit geworden voor vrijwel iedere ondernemer. Een uitgelezen kans om gelijk andere punten op de agenda te zetten…

De RI&E gaat over gezond en veilig werken. Daarin horen ook risico’s op besmettingen, zoals risico’s op besmetting en verspreiding van het COVID-19-virus. Veel bedrijven werken met speciale corona-protocollen, maar ook in de RI&E moet het corona-virus expliciet als risico worden benoemd.

Hierom heeft Balieplus naast de bestaande vragenlijst ook een COVID-19 vragenlijst toegevoegd. Door de antwoorden uit deze vragenlijst (inventarisatie) te evalueren en eventuele maatregelen te nemen voldoet weer aan de eisen van het ministerie van SZW.

De COVID-19 vragenlijst bestaat uit vragen ten aanzien van onderstaande items:

  1. Werkorganisatie
  2. Hygiëne werkplekken en afstand 1,5 meter
  3. Persoonlijke hygiëne
  4. Overige aandachtspunten gebouw
  5. Contacten klanten en/of leveranciers
  6. Vervoer personen
  7. Rol leidinggevenden
  8. PSA (Psychosociale arbeidsbelasting) in relatie tot COVID-19
  9. Thuis werken
  10. Richtlijnen overheid/RIVM

Nadat u de COVID-19 vragenlijst heeft ingevuld kunt u de RI&E (opnieuw) laten toetsen.

Tekst

RI&E Balieplus