Ook al is uw pensioengerechtigde leeftijd nog ver weg. Toch is het goed om nu al aan uw pensioen te bouwen, zodat u straks geen financiële zorgen heeft en u nog steeds kunt doen wat u altijd al deed.

In dit nieuwsbericht vertellen wij u waarom het belangrijk is om nu al aandacht aan uw pensioen te besteden en hoe u dit via Balieplus met korting kunt regelen.

 Waarom nu al beginnen met pensioen opbouwen

Het is een fijne gedachte dat u later net zo van het leven kunt genieten als nu. Daar is alleen wel geld voor nodig. Als u nu elke maand al een klein bedrag opzij zet, merkt u daar nu niet veel van en bouwt u toch aan behoorlijk bedrag voor straks als u stopt met werken. Bovendien is het bedrag dat u inlegt belastingvrij. Daarbij betaalt u ook geen belasting over het vermogen op uw pensioenrekening. Dat is dus een dubbel voordeel.

Hier vindt u antwoord op veelgestelde pensioenvragen

Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u heel eenvoudig zien hoe u ervoor staat. U vindt op deze website antwoord op veelgestelde vragen. Denkt u hierbij aan:

  • Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
  • Wat is mijn te bereiken AOW en pensioen?
  • Heb ik een pensioentekort?
  • Wat ontvangen mijn nabestaanden als ik overlijd?
  • Welke gebeurtenissen in mijn leven zijn van invloed op mijn pensioen?
  • Kan mijn pensioen ook lager worden?

Heb ik een pensioentekort?

Om te weten of u een pensioentekort heeft, moet u eerst weten hoeveel pensioen u nodig heeft. Dat hangt af van uw uitgaven en ook van uw toekomstplannen. Als u vast kunt stellen hoe hoog uw maandelijkse uitgaven zijn, dan weet u ook hoeveel pensioen u nodig heeft. Vervolgens kunt u nagaan of uw opgebouwde pensioen plus uw AOW voldoende zijn om van rond te komen.

Meer informatie over de oorzaken van een mogelijk pensioentekort en eventuele oplossingen vindt u online of via uw pensioenuitvoerder(s).

Kan mijn pensioen ook lager worden?

Het pensioen dat u op uw pensioendatum kunt bereiken kan lager worden als uw salaris lager wordt of als de pensioenregeling wijzigt. Als uw pensioenfonds door de financiële crisis financieel in de problemen komt, kan in het uiterste geval uw opgebouwde pensioen worden verlaagd.

Daarnaast is het binnen veel pensioenregelingen mogelijk om uw pensioen op verschillende manieren te laten uitkeren. Door eerder of later te stoppen met werken beïnvloedt u de hoogte van uw pensioen. Laat u door uw pensioenuitvoerder(s) tijdig goed informeren over de pensioenkeuzes die u heeft.

Via het tabblad ‘Wat als mijn situatie verandert’ op www.mijnpensioenoverzicht.nl  ziet u welke wijzigingen in uw privé- of werksituatie van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw pensioen.

Zo regelt u uw pensioen eenvoudig via Balieplus

Is uw pensioen nog niet geregeld, maar staat dit wel bovenaan uw to-do list? Vraagt u dan bij uw werkgever eens na welke afspraken er gelden voor uw pensioen. Misschien is het interessant om hierbij aan te sluiten.

Zelf pensioen opbouwen

Uiteraard kunt u ook een afspraak maken met een zelfstandig pensioenadviseur of de pensioenadviseur van uw bank voor een adviesgesprek. Een dergelijk gesprek helpt u inzicht te krijgen in uw financiële toekomst. Zo weet uw wat u moet doen om later voldoende financiële ruimte te hebben en dat levert voor nu alvast rust op.

Aon-Balieplus Pensioendesk

Speciaal voor Balieplus heeft onze partner Aon de Aon-Balieplus Pensioendesk ingericht. Hier kunt u als werkgever terecht met vragen over pensioen. Denkt u aan vragen op het gebied van:

 • Ontwerpen nieuwe pensioenregeling
 • Beheer van het pensioencontract
 • Communicatie
 • ANW-hiaat oplossingen

Bent u lid van Balieplus? Dan is het zeker interessant om u te verdiepen in de voordelen die Aon u biedt. In een notendop:

 • Gratis oriëntatiegesprek
 • 15% korting op uurtarieven

Voor een uitgebreider overzicht van de voordelen waarvan u als Balieplus-lid gebruik kunt maken en meer informatie over de Aon-Balieplus Pensioendesk verwijzen wij u naar onze website.

Aon
Aon-Balieplus Pensioendesk
Mijn Pensioenoverzicht