De gezondheid van uw werknemers waarborgen

Met de harde lockdown rijst de vraag onder werkgevers: hoe blijven medewerkers mentaal en fysiek sterk binnen de huidige situatie? Gezonde mensen maken minder fouten, zijn gelukkiger, minder ziek en productiever. Daar heeft u als werkgever alleen maar profijt van. Investeren in de gezondheid van medewerkers is investeren in de financiële gezondheid van het bedrijf. Waar moet u als werkgever op letten nu het kantoor vooral naar de mensen thuis is verhuisd.

Een goede werkplek
Thuis een aparte werkplek creëren, met voldoende licht en ventilatie, is wat u uw medewerkers het beste kunt adviseren. Dit zorgt niet alleen voor minder afleiding, het zorgt ook dat de grens tussen werk en vrije tijd wat meer gescheiden is. Kantoorartikelen, zoals ergonomisch verantwoorde bureaustoelen en beeldschermen, staan nu te verstoffen op kantoor. Overweeg de optie om deze (tijdelijk) in bruikleen te geven voor thuis. Houd ook rekening met het faciliteren van vaste telefoonlijnen, als medewerkers veel moeten bellen, of voldoende ICT-ondersteuning.

Werktijden en voldoende pauzes
Is er voldoende duidelijkheid over werk- en rusttijden tussen u en uw medewerkers? Door de gewijzigde situatie kunnen medewerkers misschien het gevoel hebben niet voldoende productief te zijn, wat kan resulteren in te lang doorwerken en het nemen van te weinig rustmomenten. Dit wilt u graag voorkomen, om op langere termijn ziekteverzuim voor te zijn. Er bestaan verschillende tools die helpen herinneren om pauzes te nemen. Biedt de mogelijkheid van dit soort tools aan, maar stel dit niet verplicht.

Mentale en fysieke gezondheid
Het zijn uitzonderlijke tijden, er kan veel op medewerkers afkomen en thuis kan er van alles gaande zijn. Mensen die naast thuiswerken ook kinderen thuis hebben en les moeten geven. (https://www.arboned.nl/nieuws/thuiswerken-met-kinderen) Medewerkers die, terwijl ze ziek zijn of mentaal worstelen met de situatie, toch door blijven werken. Op hetzelfde niveau presteren of even lang doorwerken als voorheen is niet meer realistisch om te verwachten. Heeft u deze (aanpassing in uw) verwachting goed gecommuniceerd naar uw werknemers? Dit kan mogelijke druk wat wegnemen. Onderzoek daarnaast of de werkcultuur open genoeg is om een eventuele hoge stress bespreekbaar te maken, zodat medewerkers dit eerder uit zichzelf melden en er samen maatregelen genomen kunnen worden.

Gezonde leefstijl stimuleren
Vanwege privacyregelgeving kunt u zich niet te veel bemoeien met de gezondheid van uw medewerkers. Maar vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht om te voorkomen dat werk de gezondheid van uw werknemer schaadt. Creëer bewustwording onder werknemers wat een gezonde leefstijl inhoudt, besteed hier aandacht aan binnen uw bedrijf. Hier kunt u meer invloed op hebben dan u denkt. Het vinden van balans tussen uw verplichting als werkgever en respecteren van privacy van werknemers kan hierbij een uitdaging zijn. Wist u dat uw arbodienst u hierbij ook kan helpen? Lees hier bijvoorbeeld een aantal tips van Arboned: https://www.arboned.nl/wat-u-moet-weten/gezondheid-bevorderen

Checklist Gezond en vitaal thuiswerken
We werken al maandenlang dagelijks vanuit huis. Dit is een uitzonderlijke situatie die nog lange tijd kan duren en in sommige gevallen de norm zal blijven. Dit zorgt voor ergonomische uitdagingen, zoals nek- en schouderklachten, maar ook psychisch is er een zorgelijk effect te zien.

Met de checklist ‘Gezond en vitaal thuiswerken’ van onze partner ArboNed kunt u direct zien of u alles rond thuiswerken goed heeft geregeld. Hoe meer vinkjes u zet, hoe meer uitval door thuiswerken u voorkomt.

Download de checklist

Gezonde thuiswerkplek met Lyreco of Ahrend
Ook voor u als werkgever kan er veel op u afkomen. Waar moet u bijvoorbeeld starten om uw medewerkers een goede werkplek aan te bieden? Samen met Lyreco (https://advocaat.balieplus.nl/2020/12/zorg-voor-je-medewerkers-en-hun-thuiskantoor/) hebben we daarom een handig thuiswerkpakket samengesteld. En bij onze partner Ahrend (https://www.ahrend.com/nl/expertise/thuiswerkplek/) kunt u voor €30,00 per maand een complete, ergonomische thuiswerkplek voor uw werknemers huren.

Aon Empower Results
XpertHR partner Balieplus

Bij diverse partners kunt u terecht om uw medewerkers maximaal te faciliteren voor een gezond werkomgeving.

ArboNed
Logo Ahrend