De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen geeft meer invulling aan een persoonlijk pensioen met keuzemogelijkheden. Het is daarom aan alle betrokken partijen – werkgever, werknemer, OR, HR, uitvoerder en adviseur – om de pensioenregeling zo in te vullen dat werknemers wél tevreden zijn en weten wat ze wel en niet kunnen met hun pensioengeld.

Lees hierover meer in het whitepaper geschreven door mr. Theo Gommer MPLA CCFP en mr. Linda Evers MPLA.

Gommmer Partners Pensioen Advcoaten
Aanvraag Whitepaper