Wwft

De Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme, ook wel de Wwft, is bedoeld om terrorismefinanciering en witwassen van geld te bestrijden. De wet stelt het verplicht dat potentiële klanten worden gescreend (cliëntenonderzoek) en dat de identiteit van de eindgebruiker wordt achterhaalt – voordat er zaken worden gedaan. Wanneer vermoed wordt dat een transactie in verband staat met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, moet dit worden gemeld. Op 21 mei 2020 is de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn van kracht gegaan. Heeft u deze wijzigingen al doorgevoerd binnen uw kantoor? Hoe herkent u ongebruikelijke transacties? Hoe doet u een degelijk cliëntenonderzoek? Hier kunt u misschien wel wat hulp bij gebruiken.

Regelgeving

Om door de bomen het bos te blijven zien, kan het volgen van een online cursus een uitkomst bieden. Niet alleen geeft een cursus u inzicht in de aangescherpte Wwft en leert het u de wet toe te passen, het kan ook voorkomen dat uw kantoor financiële- en reputatieschade oploopt. Een online cursus die duikt in de Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren is die van SDU Juridische Opleidingen. De cursus traint u op praktische wijze in de wet en hoe u vervolgens stappen moet ondernemen.

Cliëntenonderzoek

Sinds de laatste wijzigingen is het uitvoeren van een goed cliëntenonderzoek steeds uitgebreider en ingewikkelder geworden. Onderzoeken gaan steeds meer de diepte in en er moet meer informatie verzameld worden. Daarnaast zijn er ook verschillende typen cliëntenonderzoeken, welke afhangen van de risico-inventarisatie. Omdat dit erg ingewikkeld en tijdrovend kan zijn, biedt SCOPE FinTech Solutions de CDD On Demand oplossing, die bedrijven ondersteunt bij het nakomen van wettelijke Wwft-verplichtingen rondom cliënten. Binnen enkele minuten worden dossiers gecontroleerd, gegevens automatisch opgevraagd en worden personen en/ of bedrijven op verschillende punten gescreend.

Meldplicht

Op grond van artikel 16 Wwft moeten verrichte of ongebruikelijke transacties gemeld worden aan FIU- Nederland. Ook als er alleen een vermoeden is dat een transactie verband houdt met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Zoals aangegeven op de website van de belastingdienst, moet het volgende opgenomen worden in de melding:

  • de identiteit van uw cliënt
  • aard en nummer van het identiteitsbewijs van uw cliënt
  • aard, tijdstip en plaats van de transactie
  • als er sprake is van contanten: omvang, bestemming en herkomst van de contanten
  • om welke reden u de transactie ongebruikelijk vindt

Voor meer informatie omtrent de Wwft, kunt u het de uitgebreide handleiding Wwft van de Nederlandse Orde van Advocaten raadplegen. Voor vragen en kunt u ook met het Kenniscentrum Wwft van de NOvA contact opnemen.

Scope CDD On Demand
CDD On Demand