Ethiek in de advocatuur.

Tegenwoordig is een goed inhoudelijk juridisch advies niet meer voldoende. Een cliënt moet niet alleen kunnen vertrouwen op de inhoudelijke kwaliteiten van een advocaat, hij moet ook kunnen vertrouwen op de advocaat als persoon. Ethisch handelen is daarbij van groot belang. Welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied? En welke rol speelt de steeds verdergaande digitalisering in de soms zo conservatieve wereld van de advocatuur?

Interactieve training
Speciaal voor advocaten die zich nader willen verdiepen in de ethische aspecten van hun beroep en vaardiger willen worden in het omgaan met tuchtrechtelijke en ethische dilemma’s in de wereld van nu, heeft Dialoque de interactieve training ‘De (on)betamelijke advocaat: een drieluik’ opgezet. In drie verschillende modules krijgt u inzicht in het actuele juridisch kader, leert u omgaan met etnische uitdagingen en vergroot u uw etnisch kompas. 

Module Ethiek in het digitale domein
Binnen de drieluik kunt u ook afzonderlijk de module ‘Ethiek in het digitale domein’ volgen. In deze module leert u situaties te herkennen die doodgewoon lijken, maar door de veranderende context in de digitale wereld out of control kunnen raken.

Module Ethische dilemma’s in de praktijk
In deze module komen de volgende vraagstukken ter sprake. Waar liggen de grenzen van onafhankelijkheid en partijdigheid? Hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen, ook in vennootschappelijk verband? Wat mag je nog wel zeggen en wat niet op het scherpst van de snede? En hoe praktisch om te gaan met de vertrouwelijkheid en confraternaliteit onder de nieuwe gedragsregels?

Module Actuele tuchtrechtspraak
Tijdens deze module krijg je inzicht in de huidige stand van zaken van het advocatentuchtrecht. Je krijgt concrete tips voor de praktijk en leert hoe je kunt handelen in verschillende situaties. Je krijgt beter inzicht in je eigen handelwijze en leert welk gedrag van andere advocaten geoorloofd is en welk gedrag niet.

De (on)betamelijke advocaat – een drieluik bestaat uit:

Klik voor meer informatie over de modules op de links.

Dialogue

Om gebruik te kunnen maken van 10% Balieplus-korting vermeldt bij aanmelding uw Balieplus-nummer.

Meer info over drieluik