Thuiswerken en verzekeringen

Zijn uw thuiswerkende medewerkers goed verzekerd?

Voorkom onduidelijkheid en beperk de risico’s van thuiswerken

De afgelopen periode is voor veel kantoren een stoomcursus thuiswerken geweest. Van werkplek, videobellen tot aangetekend mailen. Stap voor stap wordt thuiswerken een volwaardig alternatief. Niet gek dat veel bedrijven verwachten dat er na corona meer thuisgewerkt wordt.

Hoewel thuiswerken een perfecte oplossing was voor de afgelopen periode, merken we dat nog niet alle details en gevolgen van thuiswerken volledig duidelijk zijn. In dit artikel staan we stil bij drie risico’s van thuiswerken en de mogelijkheid om je hiervoor te verzekeren.

Wat als er tijdens het thuiswerken iets gebeurt met werknemer of gezinslid?
Als werkgever geldt er een zorgplicht voor personeel. Deze zorgplicht strekt verder dan de muren van het kantoor en geldt ook voor de thuiswerkende medewerker. Daarom is het belangrijk om als werkgever serieus aandacht te besteden aan de thuiswerkplek van werknemers. Denk hierbij aan een arbo goedgekeurde werkplek, maar ook aan de inventarisatie van mogelijke risico’s.

Als werkgever is het belangrijk om de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering te controleren. Is er bijvoorbeeld voldoende dekking voor eventuele schade, als gevolg van thuiswerken? Dit kan in de vorm van een ongeluk met middelen van de werkgever. Maar ook langere termijn, door uitval door niet-arbo goedgekeurde middelen.

Wat als er iets gebeurt met spullen van de werkgever?
Vaak maakt een medewerker gebruik van middelen die het kantoor ter beschikking stelt om thuis te werken. Dit kan een werkplek zijn, maar ook zaken als een mobiele telefoon of laptop vallen hieronder. Vaak zijn hier al duidelijke gebruiksovereenkomsten voor, maar het is belangrijk om deze opnieuw te wegen op basis van het intensievere thuiswerken. Als de laptop op het ‘thuiskantoor’ sneuvelt: zijn de kosten dan voor rekening van de werkgever of de medewerker?

Hoewel dit risico moeilijk te verzekeren is, is het wel belangrijk om de afspraken met de medewerkers hierover duidelijk te hebben.

Wat als er iets met privébezittingen van de werknemer gebeurt tijdens het thuiswerken?
Een ander risico is schade aan privébezittingen van de werknemer. Werkt een medewerker bijvoorbeeld op zijn eigen computer thuis, of gaat de printer stuk tijdens het printen van stukken voor werk. Voor wie zijn deze kosten dan?

Voor thuiswerkers kan het verstandig zijn om de inboedelverzekering extra te controleren. Bij veel inboedelverzekeringen geldt dat apparatuur onder bepaalde voorwaarden of binnen een specifiek pakket verzekerd is. Ook is er vaak sprake van een hoger eigen risico bedrag.  Indien de schade veroorzaakt is door werkgerelateerde activiteit, kan de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever dekking bieden. Ook hiervoor is het verstandig van tevoren afspraken te maken met betrekking tot thuiswerken.

Controleer verzekering of overleg met adviseur
Zowel voor werknemers als voor werkgevers met thuiswerkende medewerkers is het dus verstandig om nog even goed naar de afspraken en verzekeringen rond thuiswerken te kijken. Zijn de afspraken en eventuele vergoedingen rondom schade door thuiswerken duidelijk vastgelegd? Bieden de verzekeringen (zowel zakelijk als privé) nog een adequate dekking voor de toename aan thuiswerken? Overleg bijvoorbeeld eens met een [adviseur van Aon] hierover.

Voor werkgevers is het tegelijk een goed moment om naar de [risico-inventarisatie en evaluatie] te kijken. Is hier voldoende aandacht voor thuiswerkende medewerkers?

Aon Empower Results

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Aon Professional Services
Anton Lintel
M 06-22803608

Aon Risk Solutions
Inkomendesk
T 088 8108176

Meer over verzekeringen