Wat doet MentaVitalis?

Zij biedt 24/7 coaching en mentale ondersteuning aan met een landelijk netwerk van 140 coaches, counselors en psychologen; 3.000 coachingstrajecten per jaar voor met name hoogopgeleide professionals. Is ISO-gecertificeerd, al 15 jaar een naam onder Advocaten, Medici, Verzekeraars, met ‘de kracht van aandacht’.

Waarom gebruikmaken als werkgever?

Goed werkgeverschap tonen en het verschil maken. Het ondersteunt een positief werkklimaat: de medewerker kan zorgen voor een goede balans tussen stress en energie, kan continue werken aan de eigen ontwikkeling. De medewerker ervaart al in het eerste gesprek perspectief en gedurende het traject support bij het behouden of terugvinden van de bevlogenheid en werkgeluk. Zo wordt uitval door stress of burn-out voorkomen.

Als werkgever kun je je hiermee onderscheiden in een competitieve markt. De kans dat een bevlogen medewerker snel naar een andere werkgever vertrekt is 65% lager dan gemiddeld. Kennis blijft aanwezig, de organisatie bespaart de nodige werving- en selectiekosten en de inwerktijd.

Waarom zou een werknemer hier gebruik van maken en wat is het voordeel?

Hoe goed zou het zijn als elke medewerker elk jaar stil kan staan bij de eigen ontwikkeling, of bij datgene waar men tegenaan loopt. Zeker in een organisatie met veel hardwerkende mensen, perfectionisme en regelmatig hoge werkdruk, is een medewerker direct gebaat bij coaching. Onze waardering door cliënten is al jaren hoog, een 8,7 (2020). Medewerkers waarderen vertrouwen en ruimte om anoniem met een onafhankelijke professional te kunnen sparren en de stappen te zetten die nodig zijn om met plezier aan het werk te kunnen blijven. Dit naast de bestaande kanalen, zoals HR en lijnmanagement, wat soms zelfs averechts werkt.

Welke besparingen zijn te behalen?

Naast het binnenhouden van bevlogen medewerkers, worden besparingen gerealiseerd door het voorkomen van verzuim. De investeringen wegen niet op tegen de kosten van burn-out. Investeren in preventie loont.

Waarom zouden wij hiervan gebruikmaken als de partners al “gratis” via een verzekeraar deelnemen?

Voor partners die al via bepaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeraars gebruik kunnen maken van de diensten van MentaVitalis, wordt 6 tot 8 uur coaching per jaar vergoed. Vaak is dit voldoende om aan het werk te kunnen blijven, maar indien nodig kan je als werkgever nog enkele uren extra vergoeden. Het is belangrijk ook via de organisatie het taboe op coaching te doorbreken en het onderwerp bespreekbaar te maken. Niet elke partner is zich ervan bewust dat deze service er voor hen al is.

Door coaching voor alle medewerkers laagdrempelig toegankelijk te maken bied je een mooie extra arbeidsvoorwaarde en service waarmee je aantoont serieus te willen investeren in je medewerkers. Het geeft een vorm van gelijke behandeling voor alle collega’s.

Wat levert dit mij op als organisatie?

Blije, bevlogen en positieve medewerkers presteren beter onder druk en zijn een aanwinst voor elke organisatie.

Wat vraagt dat van ons?

MentaVitalis ondersteunt de HR-afdeling bij de implementatie van de diensten door heldere content en voorlichtingsmateriaal aan te leveren voor de medewerkers. Minimaal  drie keer per jaar is er overleg over de inzet van de diensten inclusief (geanonimiseerde) rapportages.

MentaVitalis
Meer over MentaVitalis