AOV voor advocaten

Aon, de verzekeringspartner van Balieplus en onafhankelijk risico-adviseur, vertelt u meer over de mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Als juridische professional werkt u voor uzelf. Dat geeft veel vrijheid, maar tegelijkertijd zijn er ook meer risico’s dan wanneer u in loondienst zou werken. En dat betekent ook dat u meer zelf moet regelen. Bijvoorbeeld als u ziek wordt of, nog erger, arbeidsongeschikt raakt.

Waarom is het nodig om iets te regelen?

Is het echt nodig dat u daar iets voor regelt? Daar kunnen we kort over zijn: ja, dat is nodig. Een beperkte periode van uitval kunt u wellicht nog wel overbruggen, bijvoorbeeld vanuit uw spaargeld. Maar als het langer duurt, redt u het daar misschien niet meer mee. En u ontvangt geen inkomen, als u niet werkt. Het laatste wat u wilt, is dat uw gezin of uw onderneming daaronder lijdt. Dus is het slim om een voorziening te treffen.

Drie mogelijkheden

Er bestaan verschillende mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid op te vangen. Waar kunt u dan uit kiezen? Grofweg zijn er drie mogelijkheden: volledig verzekeren, gedeeltelijk (kortdurend) verzekeren of een combinatie van beide oplossingen.

Als u kiest voor volledig verzekeren via een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), krijgt u – na een eigenrisicoperiode – maximaal 100% uitgekeerd van het bedrag dat u heeft verzekerd. Dit percentage is afhankelijk van de mate waarin u uw beroep nog kunt uitoefenen. Of dit een dure optie is, hangt af van de keuzes die u wilt en kunt maken, onder andere in combinatie met uw eigen financiële buffer. Overigens is het goed om te weten dat de premie voor een AOV fiscaal aftrekbaar is.

Het is ook mogelijk om een periode van ziekte tijdelijk te overbruggen, bijvoorbeeld op basis van het Herstelbudget van Aon of een Broodfonds. Ook een vastelastenverzekering en een ongevallenverzekering vallen hieronder. U kunt hiervoor kiezen als u bereid bent om veel risico te nemen. Dit is een goede keuze als u met name de eerste opvang van het inkomensverlies wilt regelen. Bijvoorbeeld omdat er genoeg vermogen is om voor langere tijd inkomensverlies op te vangen.

De derde mogelijkheid is om de twee hiervoor genoemde oplossingen te combineren. U kunt dan de tijdelijke oplossing bijvoorbeeld gebruiken om de eigenrisicoperiode van uw AOV te overbruggen.

Laat met u meedenken

Welke van deze mogelijkheden het best bij uw situatie past, kunt u door de adviseurs van Aon laten inventariseren en analyseren. Deze adviseur bekijkt wat er nodig is om op vergelijkbare voet te blijven leven als voor uw ziekte of arbeidsongeschiktheid, als dat is wat u wilt. Daarbij kijken ze niet alleen naar uw gezinssituatie, inkomen en spaargeld, maar ook hoeveel risico u kunt en wilt nemen en wat uw eigen wensen zijn.

Krijgt u hulp?

Stel dat u inderdaad ziek wordt, krijgt u dan hulp? Jazeker, u mag ervan uitgaan dat een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar altijd wil helpen. En wel op twee manieren: door te proberen te voorkomen dat u tijdelijk of blijvend niet meer kan werken (preventie) en door hulp te bieden als helaas de situatie is ontstaan dat u niet meer in uw onderneming kunt werken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? Aon geeft onafhankelijk advies en vergelijkt de diverse verzekeraars en de verzekeringen die zij aanbieden. Daarbij houden we uiteraard rekening met uw persoonlijke situatie en uw financiële wensen. Neem voor meer informatie contact met ze op. Aon vertelt u graag over de mogelijkheden en het bijbehorende adviestraject.

Verplichte AOV voor ondernemers

Het is belangrijk om te weten dat er mogelijk in 2024 een verplichte AOV volgt voor ondernemers. Dit betekent dat de overheid een AOV toewijst aan iedere ondernemer die dit zelf nog niet heeft geregeld. Ondernemers met een bestaande AOV die minimaal hetzelfde dekt als de verplichte AOV, hoeven deze verplichte verzekering niet af te sluiten. Natuurlijk kunt u daarop wachten, maar realiseert u zich dat die verplichte AOV waarschijnlijk minder keuzes biedt dan de AOV die u zelf afsluit. De verwachting is daarnaast dat de verplichte AOV duurder wordt dan een AOV bij een verzekeraar. Bovendien is het goed om uzelf de vraag te stellen of u tot 2024 onverzekerd wilt blijven voor arbeidsongeschiktheid, nu u weet wat de risico’s zijn.

Aon Empower Results

Voor meer informatie over verzekeringen voor uw kantoor neemt u contact op met:
Aon Professional Services
Anton Lintel
T 020-4305265
M 06-22803608
E anton.lintel@aon.nl

Meer informatie over herstelbudget