Project omschrijving

a.s.r. aov

AOV met 5% extra korting

Met a.s.r. heeft Balieplus gekozen voor de specialist en marktleider in inkomensverzekeringen. a.s.r. biedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een hoge mate van flexibiliteit in wachtdagen, eindleeftijden en indexering van het verzekerd bedrag en de verzekerde uitkering.

Kunt u door ziekte of een ongeval uw werk niet meer doen? Dan heeft dat grote financiële gevolgen. De continuïteit van uw onderneming komt in gevaar, uw inkomen neemt af en u kunt niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen. Zowel zakelijk als privé. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van a.s.r. zorgt u voor inkomen wanneer u dat zelf niet kunt verdienen. Maar a.s.r. doet meer.

Wat is de visie van a.s.r.

a.s.r. is er van overtuigd dat het mensen gelukkiger maakt als zij een waardevolle en actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij waarin zij leven. Daarom heeft a.s.r. de keuze gemaakt om preventie en re-integratie van vrije beroepen en zelfstandig ondernemers centraal te stellen in haar producten en diensten.

Waarmee onderscheid a.s.r. zich?

 • Speciale collectieve overeenkomst voor advocaten
 • Ruime aanvangskorting
 • Zwangerschapsuitkering voor vrouwen
 • Indexatie van de uitkering
 • Ongevallendekking
 • Eigen arbeidsdeskundige dienst
 • Hulpverlening in het buitenland
 • Uitgebreid Preventieprogramma
 • Extra korting van 5% voor Balieplusleden
 • Actief onderhoud zodat uw verzekering blijft aansluiten bij uw behoefte.

Preventie

U wilt arbeidsongeschiktheid natuurlijk het liefst voorkomen. Met ons preventieprogramma bieden wij u specifieke oplossingen voor u. En wilt u de risico’s op arbeidsongeschiktheid voor uzelf in kaart brengen? Dan kunt u deelnemen aan de Gezondheidsenquête.

Beroepsongeschiktheid

Bent u arbeidsongeschikt als advocaat? Dan heeft u recht op een uitkering. En wilt u toch uw taken verschuiven , in loondienst werken of bent u bereid een ander beroep uit te oefenen? Het hoeft niet, het mag wel. Wij vullen uw inkomen na de taakverschuiving, uit loondienst of het nieuwe beroep aan tot uw gemiddelde inkomen voor arbeidsongeschiktheid, zodat u uw inkomen en zekerheid behoudt. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld op basis van uw verzekerde beroep.

Doel van de verzekering

Het doel van de verzekering is om

 • U een uitkering te verlenen als u arbeidsongeschikt bent.
 • U te adviseren bij het voorkomen en verminderen van arbeidsongeschiktheid
 • U te helpen/begeleiden bij het terugkeren in het arbeidsproces binnen uw eigen beroep of onderneming

Bij het re-integreren maken wij gebruik van onze eigen Arbeidsdeskundige Dienst. De arbeidsdeskundige komt dan op bezoek om met u te bespreken wat u wel en niet kan doen binnen het eigen beroep of uw onderneming. De arbeidsdeskundige bespreekt ook of er aanpassingen van het werk en werkomstandigheden mogelijk zijn. Of indien u dat wenst uw taken binnen uw onderneming anders verdeeld of aangepast kunnen worden.

1e jaar 30%, 2e jaar 20%, 3e jaar 10%. De aanvangskorting kan ook ingewisseld worden voor een doorlopende korting van 7,5% voor de duur van de verzekering. Als u gebruik maakt van deze aanvangskorting blijft u recht houden op uw mantelkortin en de extra ledenkorting.
Er is en keuze uit de volgende wachtdagen: 14, 30, 60, 90 en 180 wachtdagen
Er is een keuze uit de eindleeftijden 60, 65, 66 en 67 jaar
Standaard keert de Arbeidsongeschiktheidsverzekering uit vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. In plaats van 25% kan ook gekozen worden voor een drempel van 45%, 55%, 65% en 80%. De verzekering wordt dan goedkoper, maar keert minder snel uit.
De verzekerde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met het CBS indexcijfer. De uitkering wordt niet geïndexeerd of met 3% of 4% of Uitgebreid (CBS percentage tot maximaal 4%).
Als u ten minste 25% arbeidsongeschikt bent krijgt u van ons een uitkering. U moet na de ingangsdatum van de verzekering arbeidsongeschikt geworden zijn. De uitkering begint als het eigen risico voorbij is.
De hoogte van de uitkering hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Bent u volledig arbeidsongeschikt dan is de uitkering gelijk aan het verzekerde bedrag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan krijgt u een gedeeltelijke uitkering.
Krijgt u een uitkering op grond van het na-eerstejaarsrisico? Dan hoeft u voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent geen premie meer te betalen. Dat duurt zolang u van ons een uitkering krijgt. Het gedeelte van de premie dat u niet meer hoeft te betalen is gelijk aan het uitkeringspercentage.
Ja, als aan de volgende voorwaarden is voldaan. De datum waarop u bent uitgerekend ligt ten minste een jaar na de ingangsdatum van de verzekering. Bij zwangerschap gaat het recht op de uitkering voor zwangerschap en bevalling in na afloop van het eigen risico. Het recht op deze uitkering eindigt op de dag die 16 weken na de eerste dag van het eigen risico ligt. De eerste dag van het eigen risico is de dag die ligt op 6 of 4 weken voor de datum waarop u uitgerekend bent.
Elke drie jaar vragen wij naar uw inkomen van de afgelopen drie jaar en uw werkzaamheden.
Zo blijft uw verzekering op uw persoonlijke situatie aansluiten. Is uw inkomen gestegen? Dan heeft u de mogelijkheid om zonder medische vragen uw verzekerd bedrag met 20 % te verhogen. Is uw inkomen gedaald? Dan kan De Amersfoortse uw verzekerd bedrag aanpassen. Zo betaalt u nooit te veel. Is het verzekerd bedrag door ons verlaagd en is uw inkomen in de 3 jaar daarna weer gestegen? Dan kunt u de verzekerde bedragen weer verhogen tot de hoogte van de verzekerde bedragen voor de verlaging. Daarboven op kunt u de verzekerde bedragen nog eens met 20 % verhogen. Het maximaal te verzekerden bedrag bedraagt 90% van het gemiddelde inkomen tot maximaal € 180.000,00.
De Amersfoortse heeft alle expertise in eigen huis: arbeidsdeskundigen, re-integratieadviseurs, sociaal geneeskundigen (verzekeringsartsen) en medisch specialisten. Hierdoor kan er bij arbeidsongeschiktheid snel geschakeld worden.

 • Snelle re-integratieondersteuning in de eerste maanden van arbeidsongeschiktheid biedt de beste kans op een snelle terugkeer in het eigen beroep. De Amersfoortse maakt werk van re-integratie. De Amersfoortse is al tientallen jaren toonaangevend bij re-integratie en preventie. Met een eigen arbeidsdeskundige dienst re-integreren wij zeer succesvol vrije beroepers en zelfstandig ondernemers.
 • De afdeling Managed Care helpt met wachtlijstbemiddeling aan een snelle medische behandeling. Deze afdeling bestaat uit artsen en verpleegkundigen met veel ervaring in de gezondheidszorg.
 • Er zijn nog vele andere mogelijkheden om de re-integratie bij arbeidsongeschiktheid te ondersteunen. Vaak wordt dit ook financieel ondersteund. De Amersfoortse werkt samen met een uitgebreid netwerk van zorgaanbieders voor een snelle en adequate medische behandeling voor haar verzekerden. Dit netwerk kan elk moment worden ingeschakeld.

Wilt u weten hoe onze arbeidsdeskundige dienst werkt klik dan hier.

Het is belangrijk om een juiste inventarisatie te maken van uw financiële situatie, uw risico’s en risicobereidheid, en uw persoonlijke wensen. Daarmee sluit de verzekering aan op uw behoeften en weet u waar u aan toe bent. U kunt bij De Amersfoortse geen verzekering onderbrengen zonder het onafhankelijk advies van AON of uw eigen verzekeringsadviseur.

AON Logo

a.s.r.

Balieplus-voordeel: 5% extra korting
Vermeld bij aanmelding uw Balieplus-aansluitnummer

a.s.r.
Archimedeslaan 10
3584 BA  UTRECHT

Meer informatie van a.s.r.

Op zoek naar een assurantietussenpersoon?

Aon Risk Solutions
AOV-team
E AOV@aon.nl
T 088 8108177

Meer informatie over AOV

Geldig voor

 • Kantooraansluiting
 • Individuele aansluiting

asr doogaan verzekering voor ondernemers