Project omschrijving

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

Kosten van verweer bij tuchtprocedure nu ook gedekt

Hoe goed bent u verzekerd op beroepsfouten in het verleden?
Is uw in- en uitlooprisico voldoende gedekt?

Balieplus en Aon zijn continu bezig de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) nog beter te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk in de advocatuur. Lees verder voor de laatste aanpassingen. Kortom meer verzekerd, zelfde premie.

Recente aanpassingen

De volgende substantiele verbeteringen zijn in de Balieplus Beroepsaansprakelijkheidsverzekering doorgevoerd zonder dat de scherpe premie werd aangepast.

Kosten van verweer

Er moeten soms aanzienlijke kosten gemaakt worden om een schadeclaim op zijn merites te beoordelen. Op dit moment is uw eigen risico op kosten van verweer van toepassing. Ook indien de aanspraak niet wordt gehonoreerd. Dit wordt door veel klanten als onrechtvaardig ervaren.

Aon heeft voor dit probleem een oplossing gevonden: in afwijking van artikel 18 van de verzekeringsvoorwaarden is het op het polisblad vermelde eigen risico niet meer van toepassing op kosten van verweer (Cost Exclusive).

Kosten rechtsbijstand in tuchtprocedure

Op dit moment zijn kosten van verweer in een tuchtprocedure niet gedekt. Ook op dit punt is een aanzienlijke dekkingsverbetering bereikt. In aanvulling op het bovenstaande zijn proceskosten, kosten van juridische bijstand en andere kosten van verweer die in een tuchtprocedure met toestemming van verzekeraars zijn gemaakt vergoed. Dit geldt indien en voor zover de uitkomst van de tuchtprocedure mede bepalend kan zijn voor de beoordeling van verzekerde civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Overige voordelen van de verzekering op een rij:

  • Een primaire dekking van (naar keuze van het kantoor) minimaal EUR 500.000,-  tot EUR 5.000.000,-;
  • Verzekerd bedrag zonder jaarlimiet (each & every claim)
  • Een volledige dekking voor nog onbekende fouten en omstandigheden die zijn begaan vóór de ingangsdatum van de polis;
  • Een volledig behoud van onbeperkte nadekking (uitloop) in geval van praktijkbeëindiging, overlijden of uittreding uit een advocaat uit het kantoor ook indien het kantoor de dekking op enig moment beëindigt;
  • Een gunstige premiestelling;
  • Een additionele premiekorting voor grotere kantoren.

Downloads & interessante links

 Algemene voorwaarden in relatie toe de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 Regelgeving beroepsaansprakelijkheids verzekering gewijzigd

 Welk effect heeft schade op premie beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Aon Professional Services
Postbus 12250
1100 AG AMSTERDAM-ZO
T 020-4305265

Contactpersoon
Anton Lintel

Meer informatie

Geldig voor

  • Kantooraansluiting
  • Individuele aansluiting