Project omschrijving

Bindend pensioenadvies

Pensioenrechtelijke geschillen doen zich op veel terreinen voor. Of het nu gaat om geschillen tussen werkgevers en werknemers, tussen ex-partners of met pensioenfondsen, verzekeraars, of tussen ondernemingsraad en werkgever, dan wel op fiscaal terrein: ze leiden vaak tot langdurige en ook kostbare procedures. Soms is een snelle en goede oplossing nu juist datgene wat nodig is ! Vormen van alternatieve geschillenbeslechting als mediation voldoen niet altijd aan de behoefte. Gommer & Partners Pensioen Advocaten biedt daarom ‘bindend pensioenadvies’ aan. Dé oplossing om snel tot een oplossing te komen.

Pensioengeschil
De betrokkenen in een pensioengeschil leggen hun geschil dan niet aan de rechter voor, maar aan een deskundige of meerdere deskundigen van Gommer & Partners Pensioen Advocaten. Deze geven op basis van hun gedegen kennis en ervaring een oordeel naar redelijkheid en billijkheid. Niet alleen het juridische terrein wordt bestreken, maar ook het actuariële gebied behoort tot de mogelijkheden. Dat scheelt tijd, geld én ook veel energie en emotie.

Bindend adviesprocedure
Gommer & Partners Pensioen Advocaten biedt de bindend adviesprocedure aan voor alle betrokkenen in het pensioenproces. Met u worden individueel en op maat gesneden afspraken gemaakt voor het verloop, de duur én de kosten van de bindend adviesprocedure. Met een ‘bindend advies’ van Gommer & Partners Pensioen Advocaten wordt ook verdere escalatie en het ingraven in de loopgraven voorkomen.

Proces Bindend Pensioenadvies

 • Aanvraag bindend advies en opmaken procedure-afspraken: 1-2 weken
 • Indiening vordering en toelichting geschil/verzoeken: 2 weken
 • Reacties betrokken partijen: 2-3 weken
 • Eerste onderzoek bindend adviseurs, open vraagpunten: 2-3 weken
 • Eventuele mondelinge behandeling indien wenselijk: datumbepaling binnen 4 weken
 • Bindend advies: 2 tot 4 weken na de hoorzitting

Dit is uiteraard slechts een voorbeeld van de een tijdsindicatie. Omdat wij maatwerk leveren en de afspraken en termijnen graag met u afstemmen, bespreken we dit graag met u.

We zetten de voordelen nog even op een rijtje:

 • Maatwerk in de procedure-afspraken
 • Snelheid in doorlooptijd
 • Bindend is ook bindend, een definitief einde aan een geschil
 • Goedkoper dan een standaardprocedure

Neem gerust contact met ons op. We zijn er ook in de beslechting van een geschil voor u!

Gommmer Partners Pensioen Advcoaten

Balieplus-voordeel:

10% korting

Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Mr. Theo Gommer MPLA
Mr Henny van den Hurk
T 013 5070740
E pensioen@gommeradvocaten.nl
W www.gommeradvocaten.nl

Meer informatie

Geldig voor

 • Kantooraansluiting
 • Individuele aansluiting