Project omschrijving

Collectieve ongevallenverzekering voor advocaten

Vanaf 9% korting op premie

Wist u dat u als werkgever mogelijk aansprakelijk bent wanneer één van uw medewerkers tijdens werktijd iets overkomt?

Collectieve Ongevallenverzekering

Als een werknemer overlijdt, heeft dit vaak grote financiële gevolgen voor achterblijvende gezinsleden. Ook een ongeval met blijvende invaliditeit tot gevolg brengt vaak hoge kosten met zich mee. De ongevallenverzekering dekt deze financiële gevolgen en vangt deels de werkgeversaansprakelijkheid op.

Werkgeversverantwoordelijkheid

Werknemers, die onverhoopt het slachtoffer worden van een bedrijfsongeval, kunnen direct worden gewezen op het bestaan van de ongevallenverzekering die door de werkgever is getroffen. Dit kan ertoe leiden dat ofwel de aansprakelijkheidsclaim achterwege blijft ofwel dat de uitkering uit hoofde van de door de werkgever getroffen ongevallenverzekering wordt meegewogen in de door de rechter aan de werknemer toe te kennen vergoeding.

PlusPunten

  • Ruime dekking
  • Scherpe premie
  • Verbeteren verzuimbeleid
  • Sparringpartner bij lastige verzekeringskwesties

Welk probleem lost deze verzekering op?

Andere (sociale) verzekeringen dekken meestal niet de plotselinge inkomensderving door overlijden van een gezinslid.
Hetzelfde geldt voor voorzieningen die nodig zijn bij blijvende invaliditeit door een ongeval. De ongevallenverzekering kent een welkome aanvulling in de vorm van een éénmalige kapitaalsuitkering
De collectieve ongevallenverzekering is bovendien een eerste opvang voor de toenemende werkgeversaansprakelijkheid, zodat de financiële belasting uiteindelijk kleiner is.
De collectieve ongevallenverzekering is tevens een prima en relatief goedkope secundaire arbeidsvoorwaarde..

Voor welke kantoren is deze verzekering interessant?

Alle advocatenkantoren groot/klein.

Met welke ontwikkelingen / trends moeten advocaten rekening houden?

De collectieve ongevallenverzekering kan onder andere gehanteerd worden als eerste opvang voor de werkgeversaansprakelijkheid.
Op grond van artikel 7:658 BW kan de werkgever door zijn werknemers aansprakelijk worden gesteld indien hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Daarnaast moet de werkgever zich als goed werkgever gedragen, wat in artikel 7:611 BW is vastgelegd. Vanwege een toename van het aantal arresten waarbij de werkgever op basis van dit artikel aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van ongevallen welke zijn werknemers zijn overkomen, is het afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering tegenwoordig geen overbodige luxe.

Werknemers, die onverhoopt het slachtoffer worden van een bedrijfsongeval, kunnen direct worden gewezen op het bestaan van de ongevallenverzekering die door de werkgever is getroffen. Dit kan ertoe leiden dat ofwel de aansprakelijkheidsclaim achterwege blijft ofwel dat de uitkering uit hoofde van de door de werkgever getroffen ongevallenverzekering wordt meegewogen in de door de rechter aan de werknemer toe te kennen vergoeding.

Is uw aanbod exclusief voor leden van Balieplus?

Het is een aanbod exclusief voor advocatenkantoren en met de voorwaarde dat ze lid zijn van Balieplus.

Aanvragen

Op de Balieplus site is informatie over de verzekeringen te vinden en daarnaast kan men via de site een (offerte)aanvraagformulier invullen en toesturen aan Aon. Na ontvangst van het aanvraagformulier stuurt Aon een vrijblijvende offerte toe.

Downloads

Productinformatie Collectieve Ongevallenverzekering

Aanvraagformulier Collectieve Ongevallenverzekering

 Jurisprudentie inzake werkgeversaansprakelijkheid

Algemene voorwaarden collectieve ongevallenverzekering

Balieplus-leden: vanaf 9% premiekorting

Contact:
Aon Risk Solutions

Inkomendesk
E inkomendesk@aon.nl
T 088 8108176

Aon Risk Solutions
Admiraliteitskade 62
3063 ED ROTTERDAM

Offerte aanvraagformulier

Geldig voor

  • Kantooraansluiting
  • Individuele aansluiting