Project omschrijving

CDD On Demand van SCOPE FinTech biedt advocatenkantoren een waardevol instrument om eenvoudig en controleerbaar te voldoen aan diverse verplichtingen onder de Wwft. Door uw Customer Due Diligence-check uit te voeren bij SCOPE FinTech kunt u als advocaat u volledig richten op het bijstaan van uw cliënten.

Waarom CDD on demand

 • Voorkom stevige boetes en reputatieschade

 • Leef de wet en regelgeving eenvoudig na

 • Direct beginnen

 • Geen langdurig contract nodig

 • Al vanaf €4,00 per persoon

 • Al uw klanten kunnen geautomatiseerd worden verwerkt

 • Geautomatiseerd proces voor het cliëntenonderzoek in het kader van de Customer Due Diligence

 • Makkelijk achterhalen wie de UBO achter een bedrijf is

Over SCOPE FinTech

SCOPE bestaat sinds 1987 en is sterk in datakwaliteit, expert in CRM-software én thuis in de wereld van de financiële en juridische dienstverlening. Onlangs heeft SCOPE een Know Your Customer en een Customer Due Diligence oplossing geïntroduceerd. De oplossing stelt de advocatuur in staat om op een gebruiksvriendelijke, efficiënte en veilige manier aan de wettelijke verplichtingen te voldoen inzake de Wwft en de sanctiewet.

Wijkermeerstraat 5
2131 HB Hoofddorp
T 023 517 9200
info@scope.nl
W www.scope.nl

Balieplus-voordeel

Gratis Proefaccount aanmaken

Meer informatie over customer due diligence voor advocaten

Lees hier meer over de mogelijkheden die CDD on Demand van SCOPE jouw kantoor biedt. We hebben de belangrijkste informatie verzameld, of vraag direct een proefaccount aan.

CDD On Demand

Waarom CDD on Demand

Met behulp van CDD On Demand, kan op basis van de gegevens van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een controle worden uitgevoerd op de volgende onderwerpen:

 • Actieve sancties;
 • Historische sancties;
 • Wetshandhavingsinstanties;
 • Financiële toezichthouders;
 • Politiek prominente personen (PEP);
 • Insolventie;
 • Negatief nieuws;
 • Gediskwalificeerde bestuurder;
 • En een UBO-onderzoek.

SCOPE CDD On Demand kan u ondersteunen bij het uitvoeren van het uitgebreide cliëntenonderzoek, werkt snel en eenvoudig en kan door de geautomatiseerde logging en het digitaal gewaarmerkte onderzoeksrapport helpen bewijzen dat u aan uw wettelijke verplichtingen heeft voldaan.

Het digitaal gewaarmerkte rapport dat de gebruiker kan downloaden naar aanleiding van een bevraging middels CDD On Demand, stelt de gebruiker in staat om vast te leggen welke onderzoekhandelingen zijn verricht in het kader van het cliëntonderzoek en op welke datum een sanctiecheck is gedaan. Hiermee kan worden aangetoond dat de betreffende wettelijke verplichtingen door de gebruiker zijn nageleefd.

CDD On Demand stelt de gebruiker tevens in staat om ook overige gegevens te verkrijgen die niet wettelijk zijn verplicht, maar die wel relevant kunnen zijn met betrekking tot het aangaan of continueren van een cliëntrelatie. Hiermee kan een gebruiker zijn civielrechtelijke aansprakelijkheidspositie optimaliseren en bijvoorbeeld relevante debiteurrisico’s beperken.

CDD On Demand kan eveneens worden toegepast in de situatie waarin geen wettelijke verplichtingen van toepassing zijn, maar de gebruiker er op vrijwillige basis voor kiest cliëntonderzoek te verrichten.

Wat is CDD On Demand?

CDD On Demand is een applicatie die door de gebruiker als hulpmiddel kan worden gebruikt om te voldoen aan diverse belangrijke verplichtingen uit de Wwft. Voor het maken van een adequate risicobeoordeling en de indeling van een cliënt in een juiste risicocategorie, is van belang om na te gaan of sprake is van verhoogd risico.

Een verhoogd risico kan volgen uit diverse factoren (zie bijlage III bij de EU Vierde Anti-witwasrichtlijn). Bij het indelen in een risicocategorie, kunnen de volgende elementen relevant zijn, zoals gecontroleerd middels CDD On Demand:

 • Negatief nieuws;
 • Sancties door wetshandhavingsinstanties;
 • Handhaving door financiële toezichthouders;
 • Betrokkenheid bij een situatie van insolventie; en
 • Aanwijzing als gediskwalificeerde bestuurder
 • UBO-vaststelling indien mogelijk.

Hiernaast stelt de applicatie CDD On Demand de gebruiker in staat om te controleren of sprake is van een Politiek Prominent Persoon (PEP in Engels).

Indien daarvan sprake is, dient een verscherpt cliëntonderzoek te worden verricht. Daarbij is overigens relevant dat deze verscherpte maatregelen op basis van de Wwft ook moeten worden verricht indien de cliënt een familielid of een naast geassocieerde is van een politiek prominente persoon.

CDD On Demand maakt mogelijk dat een gebruiker ten aanzien van het onderzoek naar verschillende relevante aspecten kan volstaan met de toepassing van een enkele applicatie, in plaats van het raadplegen van verschillende externe bronnen.

De CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech werkt eenvoudig. U koopt credits op de website www.Cddondemand.com en U ontvangt een e-mail met een activatielink en inloggegevens voor het portaal. Daarna kunt u meteen beginnen met het checken en screenen van personen en bedrijven in de CDD On Demand omgeving.

De personen en bedrijven worden gescreend op de volgende punten:

 • Of uw cliënt onbekwaam is verklaard als directeur
 • Of uw cliënt onder toezicht staat van een wet handhavende instantie
 • Of er negatieve publiciteit is over uw cliënt
 • Of uw cliënt wordt beschouwd als een Politiek Prominent Persoon (PEP)
 • Of er sancties zijn (of waren) genomen tegen uw cliënt
 • Of uw cliënt onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie
 • UBO-onderzoek in het geval van een bedrijf.

Aan het eind van de check kunt u gratis en snel een gewaarmerkt rapport downloaden waarmee u bij een eventuele controle direct kan aantonen welke stappen u hebt ondernomen in uw cliëntonderzoek.

Een voor een handmatig relaties invoeren aan de hand van een groot databestand is niet nodig! Indien u meerdere relaties tegelijk wilt screenen kunt u het databestand importeren, dan worden alle relaties uit het bestand gescreend en kunt u meteen de rapportages downloaden.

Voorafgaand aan de ‘serie check’ wordt een inschatting van de kosten getoond en u kunt de pagina gewoon sluiten als de screening plaatsvindt. U bespaart zo veel kostbare tijd, die u nu kunt spenderen aan andere belangrijke zaken!

Het is mogelijk om een UBO-controle uit te voeren met CDD On Demand. Middels deze controle kan er achterhaald worden wie de Ultimate Beneficial Owners zijn achter een bedrijf.

De check wordt uitgevoerd op basis van uittreksels van de Kamer van Koophandel, deze worden automatisch opgevraagd door CDD On Demand. Uit de check krijgt u de volgende resultaten:

 1. De betrokken personen en bedrijven worden in kaart gebracht.
 2. Indien de structuur helder is wordt getracht vast te stellen welke natuurlijke personen de UBO’s zijn.

Indien er gewenst wordt een UBO-check uit te voeren met betrekking tot een bedrijf buiten Nederland, wordt de UBO Gateway aangegeven. Dit vanwege het feit dat de UBO-check bij CDD On Demand gaat tot aan de grenzen van Nederland.

De UBO Gateway is de persoon die zeer waarschijnlijk toegang heeft tot de informatie over de UBO’s.

CDD On Demand is een Cloud service om het cliëntenonderzoek te ondersteunen voor alle advocatenkantoren, ongeacht de grootte.

CDD On Demand een waardevol instrument teneinde te voldoen aan diverse verplichtingen onder de Wwft. Het rapport dat de gebruiker kan downloaden naar aanleiding van een bevraging middels CDD On Demand, stelt de gebruiker in staat om vast te leggen welke onderzoek handelingen zijn verricht in het kader van het cliëntonderzoek en op welke datum een sanctiecheck is gedaan. Hiermee kan worden aangetoond dat de betreffende wettelijke verplichtingen door de gebruiker zijn nageleefd.

CDD On Demand is een hulpmiddel en de toepassing van deze applicatie laat onverlet dat de gebruiker aan verschillende andere verplichtingen moet voldoen, die op basis van de Wwft van toepassing zijn met betrekking tot onder meer cliëntonderzoek. SCOPE CDD On Demand stelt gebruikers in staat om te voldoen aan de verplichtingen onder de Sanctiewet.

Het gebruik van de applicatie CDD On Demand laat onverlet dat de gebruiker zelfstandig dient te voldoen aan de overige verplichtingen onder de Wwft, zoals:

 • Vaststelling en verificatie van de identiteit van de cliënt;
 • Vaststelling en verificatie van de identiteit van de vertegenwoordiger van de cliënt;
 • Vaststelling en, indien nodig, verificatie van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van de cliënt;
 • Vaststelling van het doel en de aard van de relatie;
 • Indien nodig, onderzoek naar de bron van de middelen die bij de relatie worden gebruikt; en
 • Vaststelling of de vertegenwoordiger van een cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt of een derde (zgn. stroman constructie).

Ten aanzien van deze onderdelen dient de gebruiker zelfstandig aanvullende maatregelen te nemen en overige informatie in te winnen uit andere bronnen (zoals KvK register en de cliënt zelf). Ook ten aanzien van de monitoring van de cliëntrelatie blijft de instelling zelf verantwoordelijk.

Op de site van SCOPE kan je een gratis proefabonnement aanvragen. Bij dit proefabonnement krijg je 10 gratis credits om het systeem uit te proberen. Wil je gebruik maken van het Balieplus-aanbod met 10% extra credits? Let op om dan ook voor het aanmaken van het proefabonnement gebruik te maken van deze link!

Nu uitproberen?

Vraag dan nu het CDD on Demand proefabonnement aan met 10 gratis credits en profiteer daarna van het Balieplus-voordeel van 10% extra credits.