Project omschrijving

Vergroot uw inzicht over cyberrisico’s

De bewustwording over cyberrisico’s groeit. Toch is de impact van een cyberaanval niet altijd duidelijk. Cyberrisico’s staan nog niet in de top van de risicorangschikking, zo laten de resultaten van de Aon Global Risk Management Survey 2013 zien. Dat is opvallend, want steeds meer organisaties zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van computers en informatietechnologie. De kans dat cyberaanvallen de continuïteit of financiële positie van een bedrijf beïnvloeden, stijgt dus.

Om de bewustwording over cyberrisico’s binnen uw organisatie te vergroten én om een inschatting te geven van de mogelijke gevolgen van cyberaanvallen, biedt Aon u de cyberrisico’s diagnosetool. Deze eenvoudig te gebruiken online tool helpt de cyberrisico’s van uw organisatie in kaart te brengen. Op basis van meerkeuzevragen beoordeelt de tool het technologiegebruik van medewerkers, de huidige controlestructuur en het standpunt van het management over cyberrisico’s.

Direct een rapportage

Na het invullen van de meerkeuzevragen ontvangt u direct een rapportage die u handvatten biedt voor effectief cyberrisicomanagement. Bovendien heeft u met de diagnosetool een concreet rapport in handen waarmee u de impact van cyberrisico’s intern duidelijk kunt maken en hoger op de agenda kunt krijgen.
De voordelen van de cyberrisico’s diagnosetool op een rij:

  • Invullen kost u slechts tien minuten
  • Direct toegang tot uw cyberrisico’s diagnosetool rapportage
  • Cyber risicoprofiel van uw organisatie visueel zichtbaar
  • Cyber risicoprofielen per risicogebied uitgesplitst
  • Praktisch advies over invulling van effectief cyberrisicomanagement

EU Privacy Verordening

De cyberrisico’s diagnosetool van Aon speelt ook in op veranderende Europese wetgeving rond cyberrisico’s. Wanneer de EU Privacy Verordening in werking treedt, worden strengere eisen op het gebied van informatiebeveiliging en dataprivacy gesteld. Zo wordt onder andere een meldingsplicht voor datalekken ingevoerd. Ook stelt de EU hoge sancties wanneer organisaties nalatig zijn op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Aan de slag

Voor de tool verwijzen wij u naar: www.aoncyberdiagnostic.com/nl/

Downloads

 Aon Cyberrisicomanagement

 Aon Whitepaper Cyber – Winter 2015

 Whitepaper Cyberrisico’s onder controle

Whitepaper Cyberrisico’s onder controle kort

Voor meer informatie:
Anton Lintel
Accountmanager
Aon Risk Solutions |Specialty Professional Services
T 020 4305265