Project omschrijving

Online Intervisie 2022

De Orde heeft toegestaan dat tot eind 2021 de intervisie op afstand kan plaatsvinden.
Tevens is het aantal intervisie-uren voor 2021 vastgesteld op 8 uur.

Bespaar veel reistijd en geld door nog in het eerste kwartaal uw 8 intervisie-uren vol te maken.

Sinds 1 maart 2020 is ingevolge artikel 26 Advocatenwet de Kwaliteitstoets van kracht geworden.
Vanaf die datum moeten advocaten zich 8 uur per jaar bezighouden met een vorm van gestructureerde feedback.
Intervisie is één van deze vormen.

Waarom Intervisie van Law4ce

  • 8 uur online intervisie = 4 PO-punten

  • Drie sessies in zelfde samenstelling, maakt intervisie interessanter en leuker.

  • Intervisiebegeleiders met ervaring in advocatuur

  • Ideaal voor kleine kantoren

  • Goed alternatief voor GIO bij grote kantoren

Voldoen aan de kwaliteitstoets met meerwaarde
Intervisie biedt veel meerwaarde. Een goede intervisiebegeleider zorgt ervoor dat de ingebrachte casuïstiek ook daadwerkelijk leidt tot meer zelfinzicht en oplossingsrichtingen. Een externe geaccrediteerde begeleider heeft, mede door haar onafhankelijkheid, de scherpte die het verschil in kwaliteit maakt. En het is natuurlijk ook prettig dat de tijdsinvestering 4 PO punten oplevert.

Over Law4ce

Law4ce heeft een breed netwerk van goede mensen die werken voor juridische dienstverleners. Met een selecte groep, de Law4ce Professionals, wordt intensiever samengewerkt. Zij vormen een krachtig, betrouwbaar en hoogwaardig netwerk van geselecteerde professionals.

Julius Scholten (06-13016419)
Timo Schrama
Anton-Pieter van Logtestijn

E info@law4ce.nl
W www.law4ce.nl

Advocatenorde

 Online Intervisie verlengd tot 1 januari 2022

 Advocatenorde over Intervisie

 Veel gestelde vragen en antwoorde van de Advocatenorde

Een aangename verrassing deze informele en eerlijke intervisie onder deskundige leiding.

Sandy Gadellaa, Gadellaa Advocatuur

Intervisie in Coronatijd heeft mij doen beseffen dat het maken van online verbinding net zo goed mogelijk is als ‘offline’, mits de intervisie goed begeleid wordt en alle deelnemers er open in gaan. Mooi om te zien dat er inspirerende gesprekken zijn ontstaan.

Anoniem

Resultaten evaluatie onder deelnemers 2020-2021:

Openheid/kwetsbaarheid van de groep? 8,2
Waarde van de adviezen? 8,0
Ingebrachte dilemma’s 8,2
Intervisiebegeleider? 9,2
Intervisiemethode? (online) 8,5
Paul Paasschens, Balieplus bv

Maandag-sessies

Donderdag sessies

Balieplus voordeel

Direct aanmelden

Meer informatie over kwaliteitstoets voor advocaten

Lees hier meer over de mogelijkheden om te voldoen aan artikel 26 Advocatenwet.

Kwaliteitstoets

Vanaf 1 maart 2020 is ingevolge artikel 26 Advocatenwet de Kwaliteitstoets van kracht geworden. Vanaf die datum moeten advocaten zich 8 uur per jaar bezighouden met een vorm van gestructureerde feedback. Intervisie is één van deze vormen. Balieplus biedt in samenwerking met Law4ce deze vorm aan.

Door de coronacrisis heeft de Nederlandse Orde van Advocaten besloten dat tot eind maart 2021 intervisie ook online plaats mag vinden.

Voldoen aan de kwaliteitstoets
Om te voldoen aan de kwaliteitstoets zijn er drie mogelijkheden, te weten peer review, gestructureerd intercollegiaal overleg en intervisie.

  • Peer review is een inhoudelijke juridische beoordeling van dossierinhoud. De reviewer moet een training peer review hebben gevolgd en een ervaren advocaat zijn (ten minste 7 jaar ervaring) met aantoonbare specifieke ervaring op het betreffende rechtsgebied. Het is daarmee een intensieve 1-op-1 aanpak.
  • Bij Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) kunnen advocaten binnen een kantoor of in een groep advocaten van verschillende kantoren met elkaar van gedachten wisselen over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. Hierbij kunnen zowel vakinhoudelijke vragen worden gesteld als vragen over gedragsrecht, het optreden in het publieke domein als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, het opstellen van een ontwikkelplan, de vormgeving van de praktijkvoering, enzovoorts.
  • Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige. De groep kan bestaan uit zowel partners als medewerkers, zolang iedere advocaat zich veilig voelt om aan het overleg mee te doen en zich niet beoordeeld voelt door een kantoorgenoot. Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen. Bij intervisie kunnen, mits aan de relevante eisen wordt voldaan, 4 punten behaald worden.