Project omschrijving

In aanvulling op onze basisopleidingen biedt OSR een- of meerdaagse cursussen die jouw kennis verder verdiepen en helemaal up-to-date brengen.

Enkele voorbeelden van verdiepingscursussen zijn

 • Verdiepingscursus handhaving en toezicht in het sociale domein
  Rechtsbijstandverleners en medewerkers van gemeenten en zorgkantoren vinden in deze verdiepingscursusactuele informatie over toezicht bij en handhaving van de belangrijkste wetten in het sociaal domein: de Wmo, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Verdiepingscursus personenschade: regelen van zorgschades
  Sinds de introductie van de Handreiking Zorgschade in 2017 wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd in de personenschadebranche. Er bestaan vooroordelen over zorgschade en de inzet van eventuele deskundigen. De essentie van zorgschade wordt hierbij uit het oog verloren. Dit heeft grote invloed op de behandeling van een personenschadezaak. Meer inzicht in wat zorgschade is en wie met zorgschade te maken heeft, is zeer belangrijk. Door een gebrek aan kennis van deze complexe materie, kan het zijn dat partijen een benadeelde of zichzelf tekort doen.
 • Verdiepingscursus ontslagrecht
  In deze tweedaagse verdiepingscursus ga je de diepte in rondom het ontslagrecht. Thema’s zoals opzegging en einde bepaalde tijd, ontbinding en beëindigingsvergoedingen komen aan bod. Aan de hand van plenaire casuïstiekbehandeling pas je de opgedane kennis ook direct toe. Docenten en deelnemers delen hierbij hun eigen ervaringen en tips die je direct meeneemt naar de praktijk.
 • Verdiepingscursus passend onderwijs 
  Het onderwijsrecht is complex. Bij geschillen heb je, behalve met de Wet passend onderwijs, te maken met een groot aantal uiteenlopende min of meer samenhangende wet- en regelgevingen. In deze verdiepingscursus komen de wettelijke zorgplicht van scholen conform de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz, de rol van de Geschillencommissie Passend onderwijs, de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen en de Onderwijsconsulenten, en ook strategie en aanpak bij geschillen uitgebreid aan bod.

Houd onze website in de gaten voor het complete aanbod van onze verdiepingscursussen.

OSR Juidische Opleidingen

Balieplus-voordeel

15 % korting bij gebruik van Balieplus-kortingscode
M.u.v.:
– OSR-Mzl Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel
– Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht
– Women Leadership Programme
– International Women Leadership Programme

Contact
Als je vragen hebt kunt je contact opnemen met OSR juridische opleidingen via:
030 231 53 14
info@osr.nl

Overzicht cursussen

Geldig voor

 • Kantooraansluiting
 • Individuele aansluiting

Opvragen kortingscode OSR juridische opleidingen

Opvragen kortingscode OSR juridische opleidingen

Uw aansluitnummer staat rechts bovenaan onze nieuwsbrief. Alleen bij een correcte invoer verschijnen de inloggegevens.
Aansluitnummer kwijt of vergeten?
Klik hier om het op te vragen.

OSR Meerdaagse Opleidingen