Project omschrijving

Pensioenrechtelijke geschillen doen zich op veel terreinen voor. Of het nu gaat om geschillen tussen werkgevers en werknemers, tussen ex-partners of met pensioenfondsen, verzekeraars, of tussen ondernemingsraad en werkgever. Ze leiden vaak tot langdurige en ook kostbare procedures. Soms is een snelle en goede oplossing nu juist datgene wat nodig is! Gommer & Partners Pensioen Advocaten biedt daarom ‘pensioen-mediation’ aan. Dé oplossing om snel tot een oplossing te komen.

Ondersteuning aan advocaten door advocaten
Pensioen is en blijft vaak een ondergeschoven kindje, maar de belangen daarentegen zijn groot. Denk bijvoorbeeld aan pensioen bij echtscheiding of een geschil tussen werkgever en ondernemingsraad. Vaak is pensioen een onderdeel van een groter dossier, dus hoe makkelijk is het als het pensioen-gedeelte, door de specialisten van Gommer & Partners wordt opgepakt en uitgewerkt, zodat u dit kunt verwerken in uw dossier. Wilt u meer weten over pensioen-mediation?

Pensioengeschil
De betrokkenen in een pensioengeschil leggen hun geschil dan niet aan de rechter voor, maar aan een mediator van Gommer & Partners Pensioen Advocaten. Deze begeleiden op basis van hun gedegen kennis en ervaring het mediationtraject. Niet alleen het juridische terrein wordt bestreken, maar ook het actuariële gebied behoort tot de mogelijkheden. Dat scheelt tijd, geld én ook veel energie en emotie.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten biedt een mediationtraject aan voor alle betrokkenen in het pensioenproces. Met u worden individueel en op maat gesneden afspraken gemaakt voor het verloop, de duur én de kosten van het mediationtraject. Met mediation door Gommer & Partners Pensioen Advocaten wordt ook verdere escalatie en het ingraven in de loopgraven voorkomen.

De eerste stap is dat een van partijen aangeeft het geschil via mediation wil proberen op te lossen.

Als u verwikkeld bent in een pensioengeschil, is het verstandig om een mediator te benaderen die gespecialiseerd is in het pensioenrecht. Binnen Gommer & Partners zijn enkele advocaten ook mediator*.
*Mediator is geen beschermd beroep. Iedereen mag zich dus mediator noemen. Er zijn onafhankelijke instituten waar mediators bij zijn aangesloten.

Nadat de keuze voor een mediator is gemaakt, kan een plan van aanpak worden opgesteld. Het is mogelijk om met de partijen voorafgaand aan de eerste bespreking (telefonisch) individueel voor te bespreken. Mogelijk wil uw mediator ook wat achtergrondinformatie ontvangen.

Voor aanvang van de mediation wordt een mediationovereenkomst getekend. In deze overeenkomst staat beschreven welke afspraken er gelden rondom de mediation. Zo vindt u daar meestal het volgende in:
• een beknopte omschrijving van het geschil
• de namen van partijen
• de kosten van de mediator
• dat mediation op basis van vrijwilligheid is en op elk moment beëindigd kan worden
• een geheimhoudingsbeding op grond waarvan beide partijen geen mededelingen mogen doen over wat er tijdens de mediation besproken is

Tijdens één of meerdere bijeenkomsten in aanwezigheid en onder leiding van de mediator zal geprobeerd worden om het conflict bespreekbaar te maken. Alle betrokkenen worden in de gelegenheid gesteld hun visie en standpunt te delen. Vragen kunnen aan de orde komen en de mediator zal in leiding tot een samenvatting van het geschil komen.
In de gesprekken wordt langzaam overgegaan tot een onderhandeling om zo een oplossing te bereiken. De mediator zal dit met gedegen kennis en kunde begeleiden. Uiteraard geldt dat er bij een oplossing nog steeds een bedenktijd wordt ingelast en de betrokkenen desgewenst een eigen deskundige adviseur kunnen raadplegen.

In een vaststellingsovereenkomst legt de mediator de bereikte oplossing(en) vast en kunnen alle betrokkenen daar naar handelen.
Een mediation kan ook (helaas) wel eens mislukken. Op instigatie van de mediator of een van de betrokkenen wordt de mediation dan beëindigd. Het is dan aan betrokkenen zelf hoe het geschil verder een vervolg te geven, mogelijk via een gerechtelijke procedure.

Gommmer Partners Pensioen Advcoaten

Balieplus-korting
5% korting op uurtarief

Gommer & Partners Pensioen Advocaten
mr. Henny van den Hurk
T 013 5070740
E hennyvandenhurk@gommeradvocaten.nl

Meer informatie

Geldig voor

  • Kantooraansluiting
  • Individuele aansluiting