Project omschrijving

Pensioenadvocatuur

Advies bij pensioenrecht vraagstukken

Pensioen is dagelijks in het nieuws. Cliënten hebben daarom steeds vaker pensioenvragen en -discussies. Zonder expertise kunt u hen niet goed bedienen.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten is een in pensioenrecht gespecialiseerd kantoor dat ondersteuning biedt aan andere advocaten(kantoren). Kenmerkend is de geïntegreerde benadering van de problematiek. Er wordt eveneens rekening gehouden met fiscale, verzekeringstechnische en actuariële aspecten. Ook kunt u bij Gommer & Partners terecht voor screening van (proces)stukken en second opinions. Uiteraard is het ook mogelijk de behandeling van de kwestie volledig over te dragen aan Gommer & Partners.

PlusPunten

  • specifiek gericht op advocatuur
  • geïntegreerde benadering pensioenvraagstukken
  • volledig uitbesteden of ondersteuning bij deelvraagstukken
  • korting voor Balieplus-leden

Meer informatie

Pensioen vertegenwoordigt een groot financieel belang. Met de vergrijzing zal dit in de toekomst alleen maar verder toenemen. Veel werknemers hebben een beperkte pensioenopbouw. Discussies over de verantwoordelijkheid hiervoor zullen steeds vaker worden gevoerd. Op het terrein van pensioenrecht is sprake van veel en snel wijzigende wet- en regelgeving.
Bij pensioenrechtelijke discussies gaat het met name ook om oplossingen. De advocaten van Gommer & Partners zijn dan ook primair gericht op het voorkomen en oplossen van problemen. Indien noodzakelijk wordt krachtig geprocedeerd.

Voor welke kantoren is het aanbod interessant?

Voor alle kantoren, maar in het bijzonder voor kantoren werkzaam op het terrein van arbeidsrecht, fusies & overnames en de echtscheidingspraktijk.

Is het aanbod exclusief voor advocaten? Of exclusief voor leden van Balieplus?

Nee. Leden van Balieplus komen echter in aanmerking voor een verlaging van 5% van het reguliere uurtarief van Gommer & Partners.

Gommmer Partners Pensioen Advcoaten

Aanbod: 5% korting op regulier uurtarief

Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Mr. Theo Gommer MPLA
Mr Henny van den Hurk
T 013 5070740
E pensioen@gommeradvocaten.nl

Meer informatie

Geldig voor

  • Kantooraansluiting
  • Individuele aansluiting