Project omschrijving

RI&E Advocaten

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico’s. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het is een onmisbaar en wettelijk verplicht instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op uw bedrijfskosten. Hoe gaat u aan de slag met een RI&E?

U kunt de RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige. Voert u de RI&E zelf uit, dan moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. De RI&E moet altijd actueel zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E dan ook bijstellen. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.’

RI&E Balieplus nu ook aangevuld met speciale COVID-19 vragenlijst.

Waarom moet de RI&E van advocatenkantoren getoetst worden?

Er is geen werkgeversorganisatie die het RI&E-instrument goedkeurt en/of aanmeldt. Er zijn geen werknemersorganisaties actief in de branche die het instrument kunnen goedkeuren.De mogelijkheid van versoepelde regelgeving door middel van een branche-RI&E gaat uit van een goede sociale structuur in een branche. Kortom het invullen van de RI&E alleen is niet voldoende. Alleen als deze getoetst is door een erkende veiligheidskundige voldoet men aan de wettelijke eisen. (voor meer informatie over de regelgeving rondom de RI&E klik hier)

Balieplus biedt u twee oplossingen om aan de wettelijke eisen te voldoen:
(klik op titels voor meer informatie)

Met de Online RIE Balieplus bespaart u niet alleen op tijd – de RI&E behandelt alleen de voor de advocatuur relevante vragen – maar ook op kosten. Balieplus biedt de Online RIE Balieplus namelijk als totaalpakket aan. Dat betekent inventarisatie én toetsing in één product.

Pluspunten

 • Gemakkelijk online invullen inventarisatie
 • Korting voor Balieplus-leden op toegang en abonnement
 • Inventarisatie én toetsing in één product

De Online RIE Balieplus bestaat uit vier afzonderlijke stappen:

 • Inventarisatie. Eventuele risico’s in uw kantoor in één rapport (Plan van Aanpak)
 • Evaluatie. Inschalen eventuele risico’s van hoog tot laag
 • Plan van Aanpak. Wie doet wat, en wanneer?
 • Toetsing: Voldoet uw RI&E aan de richtlijnen volgens de wet?

Balieplus ontwikkelde de Online RIE Balieplus samen met een expertisebureau met gekwalificeerde en gecertificeerde professionals op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Onze partner heeft jarenlange ervaring met de toetsing van RI&E’s en heeft bovendien een bijzonder scherp tarief kunnen afgeven op een persoonlijke toetsing van uw kantoor.

Hoe gaat zo’n inventarisatie in zijn werk?

De inventarisatie doet u zelf. U vult een RI&E-vragenlijst in en stuurt deze digitaal naar naar onze partner. Onze partner neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak ten behoeve van de toetsing van de ingevulde RI&E en het plan van aanpak.

Wat komt er allemaal kijken bij een toetsing?

Een veiligheidskundige neemt de RI&E ter plaatse door. Tijdens het bezoek maakt hij een rondgang door uw kantoor en neemt hij korte interviews af met leidinggevenden en medewerkers. Na zijn bezoek stelt de veiligheidskundige een toetsingsrapport op, dat u vervolgens krijgt toegestuurd. Hierin wordt aangegeven op welke punten de RI&E-rapportage (eventueel) moet worden aangepast of aangevuld.

Prijzen
Online RI&E Balieplus

< 25 personen

>= 25 personen

licentie online RI&E

(na 1e jaar)

Balieplus-leden € 695,- € 795,- € 50,- jaarlijks
Niet-leden € 795,- € 895,- € 100,- jaarlijks

*) alle prijzen gebaseerd op één vestiging, voor meer vestigingen prijs op aanvraag

Mogelijk heeft u helemaal geen tijd, zin of personeel om de hele risico inventarisatie en evaluatie volledig zelf uit te voeren.

Om u het voor u makkelijker  te maken heeft Balieplus met een arbeidskundige een overeenkomst gesloten voor een Risico inventarisatie en evaluatie op locatie. De RI&E is dan tevens direct getoetst.

De arbeidskundige bereid de RI&E voor en zal vervolgens ten behoeve van de inventarisatie een bezoek aan uw kantoor brengen.

Wat komt er allemaal kijken bij een toetsing?

Een veiligheidskundige neemt de RI&E ter plaatse door. Tijdens het bezoek maakt hij een rondgang door uw kantoor en neemt hij korte interviews af met leidinggevenden en medewerkers. Na zijn bezoek stelt de veiligheidskundige een toetsingsrapport op, dat u vervolgens krijgt toegestuurd. Hierin wordt aangegeven op welke punten de RI&E-rapportage (eventueel) moet worden aangepast of aangevuld.

Binnen een dagdeel voldoet u niet alleen aan de wettelijke eis van een getoetste RI&E, maar ook aan uw morele verplichting als werkgever om uw werknemers een veilige werkplek te bieden.

Prijzen
RI&E op locatie

< 25 personen

>= 25 personen

Balieplus-leden € 1.100,- € 1.250,-
Niet leden € 1.250,- € 1.400,-

*) alle prijzen gebaseerd op één vestiging, voor meer vestigingen prijs op aanvraag

RIE uitgevoerd, wat nu?
U heeft een RI&E uitgevoerd, het Plan van aanpak ligt klaar, maar u heeft hulp nodig bij de uitvoering van benoemde activiteiten. Bijvoorbeeld een werkplekonderzoek, de opleiding van een preventiemedewerker of het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Neem dan contact op met onze voorkeursleverancier ArboNed. Naast het uitvoeren en toetsen van een RI&E hebben zij ruime ervaring met de opvolging zoals de dienst Mijn preventie-expert. Hierbij krijgt u 8 uur ondersteuning van een arbo-expert die u naar eigen inzicht kunt invullen. Neem direct contact op via salessupport@arboned.nl of 030 299 62 77.

Downloads

 Balieplus Advocaten RIE korte handleiding

 Printscreens Balieplus RI&E Manager

 RI&E Stap voor stap

 Overzicht wettelijke bepalingen

 Toetsing van de RI&E

Online RI&E Advocaten:

 • leden: vanaf € 695,-
 • niet leden: vanaf € 795,-

RI&E op locatie:

 • leden: vanaf € 1.100,-
 • niet leden: vanaf € 1.250,-
Aanvraagformulier RI&E

Geldig voor

 • Kantooraansluiting
 • Individuele aansluiting