Project omschrijving

WGA Eigen Risico Dragerschap

Tot 50% lagere premies

Heeft u een gezonde organisatie zonder langdurig zieke medewerkers? Dan kan het WGA Eigen Risico Dragerschap uw aanzienlijk premie besparen.

Bij het WGA-Eigenrisicodragerschap financiert u de WGA-uitkeringen van (ex-)medewerkers zelf. Het risico van de WGA-uitkeringen van (ex)werknemers verzekerd u dan bij een particuliere verzekeraar. In veel gevallen is dit voordeliger dan verzekeren via het UWV. De premie kan tot wel 50% lager zijn! Eigenrisicodrager voor de WGA worden is wel een complexe afweging met grote impact op uw organisatie. Het brengt een aantal operationele gevolgen met zich mee. Aon helpt u inzicht te krijgen of het loont over te stappen naar eigenrisicodragerschap en bij de te nemen stappen hiervoor.

PlusPunten

  • Ruime dekking
  • Scherpe premie
  • Verbeteren verzuimbeleid
  • Sparringpartner bij lastige verzekeringskwesties

Aanvragen
Vul het (offerte)aanvraagformulier in en stuur dit naar Aon. Na ontvangst stuurt Aon een vrijblijvende offerte toe. De korting wordt automatisch toegekend als uw kantoor lid is van Balieplus.

Meer informatie
Per 1 januari 2006 is de WIA de opvolger van de WAO. De WIA zorgt ervoor dat uw medewerker een inkomen krijgt als hij langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. In deze nieuwe wet, Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, staat werk centraal. De WIA bestaat uit twee uitkeringsregelingen:

  • Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
  • Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Balieplus heeft Aon benaderd met de vraag een toegesneden verzekeringspakket te bieden voor kantoren. De samenstelling hiervan is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen beide partijen. Daarnaast is er veelvuldig overleg over actualiteiten en ontwikkelingen die relevant zijn voor de advocatuur.

Voor wie is het aanbod van Aon interessant?­­
Alle advocatenkantoren (klein en groot) en individuele advocaten profiteren van de samenwerking tussen Balieplus en Aon Professional Services.

Is het aanbod exclusief voor leden van Balieplus?
Het aanbod is exclusief voor advocatenkantoren onder de voorwaarde dat ze lid zijn van Balieplus.

Downloads

 WGA Eigen Risicodragerschap productinformatie

Balieplus-aanbod: 
Premievoordeel voor Balieplus-kantoren

Contact:
Aon Risk Solutions

Inkomendesk
E inkomendesk@aon.nl
T 088 8108176

Aon Risk Solutions
Admiraliteitskade 62
3063 ED ROTTERDAM

Meer info over WGA ERD

Geldig voor

  • Kantooraansluiting
  • Individuele aansluiting