Project omschrijving

Ziekteverzuimverzekering voor advocatenvoor advocaten

Verzuimkosten beperken

Nederlandse werkgevers zijn verplicht in geval van ziekte gedurende de eerste 104 weken minimaal 70% van het loon van een zieke werknemer door te betalen. Hoe heeft u dit geregeld? Maak gebruik van de ziekteverzuimverzekering voor advocaten van Balieplus.

Bovendien moet bij langdurig verzuim vaak een vervanger worden aangesteld. Een fikse kostenpost dus. Met de Balieplus ziekteverzuimverzekering is uw loondoorbetalingplicht echter goed afgedekt. Samen met Aon is voor nagenoeg alle kantoren een betere propositie bereikt dan u voor uw eigen kantoor zou kunnen realiseren. Uit periodiek marktonderzoek blijkt dat de Balieplus mantel zeer concurrerend is, zowel qua dekking als premie.

Pluspunten

 • Ruime dekking
 • Scherpe premie – 10% korting voor Balieplus-leden
 • Verbeteren verzuimbeleid
 • Sparringpartner bij lastige verzekeringskwesties
 • Driejaarlijkse winstuitkering
  (mits over de periode van drie jaar plus twee jaar loondoorbetaling de uitkeringen lager zijn dan de premie-inkomsten)

Meer informatie

Balieplus heeft Aon benaderd met de vraag een verzekering te bieden voor advocatenkantoren. Het product is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen beide partijen. Daarnaast is er veelvuldig overleg over actualiteiten en ontwikkelingen die relevant zijn voor de advocatuur. Uit periodiek marktonderzoek blijkt dat de Balieplus-mantel zeer concurrerend is qua premie.

Met welke ontwikkelingen moeten werkgevers rekening houden?

De Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte (WULBZ) bepaalt dat de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft van maximaal twee jaar bij ziekte van een werknemer. Voorwaarde voor het tot stand komen van de ziekteverzuimverzekering is een overeenkomst met een gecertificeerde arbodienst en/of bedrijfsarts. De Wet Verbetering Poortwachter stelt dat de werkgever alles in het werk moet stellen om de werknemer zo spoedig mogelijk te reïntegreren. De Arbodienst helpt de werkgever hierbij.

Voor welke kantoren is het aanbod interessant?

Het voordeel is niet afhankelijk van de omvang of de soort van het kantoor.

Is het aanbod exclusief voor advocaten? Of exclusief voor leden van Balieplus?

Het is exclusief voor advocatenkantoren die lid zijn van Balieplus.

Downloads

Offerte aanvraagformulier Ziekteverzuimverzekering

Polisvoorwaarden Nationale Nederlanden ziekteverzuimverzekering

Premietabel Nationale Nederlanden ziekteverzuimverzekering

Regels en verplichtingen bij ziekte

Balieplus-voordeel:

 • 10% premiekorting
 • driejaarlijkse winstuitkering

Contact:
Aon Risk Solutions

Inkomendesk
E inkomendesk@aon.nl
T 088 8108176

Aon Risk Solutions
Admiraliteitskade 62
3063 ED ROTTERDAM

Aanvraagformulier offerte

Geldig voor

 • Kantoor aansluiting
 • Individuele aansluiting